Trang chủ Từ khóa Quản lý nhà nước

Từ khóa: quản lý nhà nước

Quản lý hành chính nhà nước và những vấn đề cần...

Quản lý nhà nước là hoạt động mang tính chất quyền lực nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh...

Cơ quan nào có nhiệm vụ trong việc quản lý nhà...

Luật lý lịch tư pháp 2009 đã đặt ra những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của từng cơ quan trong việc quản lý...

Vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã tạo ra khung pháp lý cho việc áp dụng các biện pháp xử lý...

Quản lý nhà nước, một số điểm quan trọng

Quản lý nhà nước là gì? Khái niệm quản lý nhà nước theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp? Điều kiện để quản lý nhà...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ