Trang chủ Từ khóa Quyền hạn của chính phủ

Từ khóa: quyền hạn của chính phủ

Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo

1. Quy định chung Hiến pháp năm 2013 quy định một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ là “bảo vệ quyền và...

Thẩm quyền của Chính phủ theo Hiến pháp 2013 và Luật...

Phân định thẩm quyền là vấn đề quan trọng hàng đầu của Hiến pháp và của các luật tổ chức cơ quan nhà nước....

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ