Trang chủ Từ khóa Quyết định hành chính đã ban hành

Từ khóa: quyết định hành chính đã ban hành

Khiếu nại, giải quyết khiếu nại, xem xét lại quyết định...

Các đối tượng có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp tới quyết định đã ban hành có quyền khiếu nại ngay khi quyết...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ