Trang chủ Từ khóa Tạm hoãn xuất cảnh

Từ khóa: tạm hoãn xuất cảnh

Các trường hợp công dân bị tạm hoãn xuất cảnh mới...

Công dân được phép xuất cảnh khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Tuy nhiên, theo quyết định của cơ quan nhà nước...

Quy định về thời hạn tạm hoãn xuất cảnh mới nhất

Ở trong những trường hợp nhất định, cá nhân có thể bị tạm hoãn xuất cảnh trong một thời hạn nhất định. Dưới đây...

Một số quy định mới nhất về xuất cảnh đối với...

Xuất cảnh là việc người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam. Dưới đây là một số...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ