Trang chủ Từ khóa Thời hiệu

Từ khóa: thời hiệu

Thủ tục khiếu nại hành chính theo quy định hiện hành

Khiếu nại hành chính là một hoạt động diễn ra khá phổ biến trong đời sống xã hội hiện nay, bất kỳ hành vi...

Thời hiệu khiếu nại theo quy định pháp luật

Để đảm bảo việc khiếu nại được thụ lý, giải quyết, người khiếu nại phải thực hiện quyền khiếu nại của mình trong thời...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ