Trang chủ Từ khóa Thông tư 02/2015/TT-BTNMT

Từ khóa: Thông tư 02/2015/TT-BTNMT

Làm lại Sổ đỏ: Hồ sơ, thủ tục, thời gian thực...

Khi quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) thì người dân có thể làm mất, làm rách hoặc hư hỏng. Tuy nhiên...

Quyền của chủ hộ khẩu

Luật Cư trú quy định, mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ