Trang chủ Từ khóa Thông tư 03/2019/TT-BNV

Từ khóa: Thông tư 03/2019/TT-BNV

Các trường hợp được ưu tiên tuyển dụng công chức

Việc tuyển dụng công chức phải thực hiện đảm bảo tính khách quan, công khai và cạnh tranh. Tuy vậy, liệu theo quy định...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ