Trang chủ Từ khóa Thông tư 06/2021/TT-BCA

Từ khóa: Thông tư 06/2021/TT-BCA

Năm 2021, người dân có bắt buộc đi đổi Chứng minh...

Từ năm 2021, Bộ Công an tiến hành cấp Căn cước công dân  gắn chip trên phạm vi toàn quốc. Vậy, từ năm này,...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ