Trang chủ Từ khóa Thông tư 08/2013/TT-BNV

Từ khóa: Thông tư 08/2013/TT-BNV

Quy định về nâng lương trước hạn do lập thành tích...

Hiện nay, có 02 trường hợp công chức được nâng lương trước hạn: Do lập thành tích xuất sắc và khi có thông báo...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ