Trang chủ Từ khóa Thông tư 14/2016/TT-BXD

Từ khóa: Thông tư 14/2016/TT-BXD

Thủ tục cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ. Tuy nhiên, khác với...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ