Trang chủ Từ khóa Thông tư số 08/2017/TT-BNV

Từ khóa: Thông tư số 08/2017/TT-BNV

Chế độ khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức

Hiện nay, chế độ khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định một cách rõ ràng nhằm khích lệ,...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ