Trang chủ Từ khóa Thủ tục đăng ký tạm trú

Từ khóa: thủ tục đăng ký tạm trú

Điều kiện và cách làm thủ tục đăng ký tạm trú...

Luật cư trú số 68/2020 đã sửa đổi nhiều quy định liên quan đến tạm trú như bãi bỏ chế độ tạm trú bằng...

Hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm trú từ 01/7/2021

Luật Cư trú số 68/2020 đã sửa nhiều quy định liên quan tới tạm trú như có thể bị xóa tạm trú, thêm những...

Đăng ký tạm trú cho người ngoại tỉnh, những thủ tục...

Đăng ký tạm trú là nghĩa vụ đối với mọi công dân sinh sống trên địa bàn mà mình không có hộ khẩu thường...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ