Trang chủ Từ khóa Thủ tục làm căn cước công dân

Từ khóa: thủ tục làm căn cước công dân

Cập nhập thủ tục làm căn cước công dân gắn chip...

Bắt đầu từ năm 2021, Bộ Công an sẽ cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip trên toàn quốc. Tuy vậy, kể...

Thủ tục làm Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân...

Hiện nay, nhiều thủ tục hành chính đã được tích hợp trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian cho...

Hộ khẩu tỉnh khác có làm Căn cước công dân ở...

Số lượng người từ địa phương khác đến Hà Nội làm ăn, sinh sống hiện nay rất lớn. Vì thế, nếu có thể làm...

Thủ tục hành chính căn cước công dân do cấp huyện...

Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp,...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ