Trang chủ Từ khóa Thủ tục thành lập viện dưỡng lão

Từ khóa: thủ tục thành lập viện dưỡng lão

Thủ tục mở viện dưỡng lão tại Việt Nam theo quy...

Viện dưỡng lão do cá nhân, tổ chức thành lập được xác định là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập. Dưới...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ