Trang chủ Từ khóa Tính hợp pháp

Từ khóa: tính hợp pháp

Bình luận về tính hợp pháp của quyết định hành chính

Tính hợp lý và tính hợp pháp của quyết định hành chính có mốì liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi ban hành các...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ