Trang chủ Từ khóa Tổng cục Hải Quan

Từ khóa: Tổng cục Hải Quan

Điều kiện để được công nhận kho hàng không kéo dài

Kho hàng không kéo dài là khu vực kho, bãi ngoài cửa khẩu để lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được vận...

Điều kiện công nhận kinh doanh kho ngoại quan

Nhu cầu gửi giữ hàng hóa để chờ xuất khẩu hoặc nhập khẩu đã hình thành nên dịch vụ kinh doanh kho ngoại quan...

Điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên là gì?

Để được hưởng các chế độ ưu tiên trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ