Thẩm quyền của Bộ trưởng là gì?

0
273

Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. Theo đó, pháp luật về Chính phủ cũng đã quy định những nhiệm vụ và quyền hạn nhất định đối với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Thời gian hưởng chế độ
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Thẩm quyền của Bộ trưởng với tư cách là thành viên của Chính phủ

Contents

(i) Tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể Chính phủ
(ii) Cùng tập thể Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm liên đới về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ
(iii) Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các chủ trương , chính sách , cơ chế  , văn bản pháp luật cần thiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ
(iv) Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến độ trình các dự án , đề án văn bản pháp luật được giao
(v) Tham gia phiên họp Chính phủ và biểu quyết tại phiên họp của Chính phủ
(vi) Thực hiện các công việc cụ thể theo ngành , lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền
(vii) Chỉ đạo , hướng dẫn , kiểm tra việc thi hành pháp luật , việc thực hiện chiến lược, quy hoạch kế hoạch, chương trình và các quyết định về ngành , lĩnh vực được phân công

Thẩm quyền của Bộ trưởng với tư cách là người đứng đầu bộ

(i) Lãnh đạo , chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân về mọi mặt công tác của bộ
(ii) Quyết định thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành , tổ chức sự nghiệp công
(iii) Lãnh đạo , chỉ đạo công tác thanh tra , kiểm tra đối với ngành , lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc
(iv) Quản lý sử dụng hiệu quả công sở ,tài sản , tài chính ngân sách nhà nước giao
(v) Quyết định các biện pháp tổ chức phòng chống tham nhũng , thực hành tiết kiệm
(vi) Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước khác , Đảng và các tổ chức nhà nước chính trị-xã hội
(vii) Giải trình, trả lời chất vấn các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của mình
(viii)Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ , Thủ tướng Chính phủ giao

Thẩm quyền của Bộ trưởng trong mối quan hệ với các bộ , cơ quan ngang bộ , cơ quan thuộc Chính phủ

(i) Hướng dẫn và kiểm tra , phối hợp với các bộ , cơ quan ngang bộ , cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện công tác thuộc ngành, lĩnh vực mà mình quản lý
(ii) Kiến nghị với Bộ trưởng khác đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định do các cơ quan đó ban hành trái với Hiến pháp , luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc của Bộ chịu trách nhiệm quản lý.

Thẩm quyền của Bộ trưởng trong mối quan hệ với chính quyền địa phương

(i) Hướng dẫn , chỉ đạo , kiểm tra Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ , công tác thuộc ngành , lĩnh vực mà mình phụ trách hoặc được phân công , ủy quyền
(ii) Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trái với Hiến pháp , luật hoăc văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về ngành , lĩnh vực chịu trách nhiệm quản lý
(iii) Đề nghị Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh , Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh đình chỉ hoặc bãi bỏ văn bản trái với ngành , lĩnh vực mà mình phụ trách.

Thẩm quyền của Bộ trưởng trong mối quan hệ với Quốc hội

(i) Chịu trách nhiệm cá nhân trước Quốc hội về ngành , lĩnh vực được phân công phụ trách

(ii) Thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý

(iii) Giải trình , trả lời chất vấn trước Quốc hội , Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây