Các bước thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm đơn giản nhanh chóng

0
91

Từ trước đến nay nhu cầu sử dụng mỹ phẩm luôn rất lớn ởi làm đẹp là nhu cầu chính đáng của con người. Nắm bắt được nhu cầu này việc đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận khủng và tiềm năng phát triển cao cho các nhà đầu tư. Nhiều công ty trẻ đã thành công trong lĩnh vực này đặc biệt là đối với mỹ phẩm hữu cơ và thiên nhiên.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Tuy nhiên do mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người nên là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được liệt kê tại Luật Điều kiện của Luật Đầu tư. Quy định chi tiết về điều kiện sản xuất mỹ phẩm được quy định chi tiết tại Nghị định 93/2016 NĐCP. Để bạn tiện theo dõi Công ty Luật của chúng tôi xin tổng hợp và gửi đến ạn một số thông tin như sau:

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 • Căn cứ pháp lý

– Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

– Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 • Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Điều 3. Điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm

1. Cấu thành hợp pháp.

2. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 4. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ sức khỏe sản xuất mỹ phẩm

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Điều kiện về nhân sự: Người quản lý sản xuất của cơ sở phải có kiến ​​thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau đây. : Hóa sinh dược hoặc các ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu công việc.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất:

a) Có địa điểm mặt bằng nhà xưởng trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của dây chuyền sản xuất và loại mỹ phẩm mà cơ sở dự kiến ​​sản xuất ghi trong hồ sơ đăng ký. xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

b) Kho ảo quản nguyên liệu vật liệu bao gói thành phẩm phải bảo đảm ngăn cách giữa nguyên liệu vật liệu bao gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản chất dễ cháy nổ chất độc hại cao nguyên liệu vật tư sản phẩm bị loại thu hồi trả lại.

3. Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Nguyên liệu phụ liệu bán thành phẩm dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.

b) Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế an hành;

c) Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

d) Có quy trình sản xuất từng sản phẩm;

đ) Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm soát chất lượng nguyên liệu bán thành phẩm sản phẩm chờ đóng gói thành phẩm;

e) Thiết lập hệ thống lưu trữ hồ sơ.

Quy trình thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
 • Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp ao gồm:

 • Đơn đăng ký kinh doanh;
 • Điều lệ Công ty;
 • Danh sách thành viên hợp danh của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc danh sách cổ đông của công ty cổ phần;
 • Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên cổ đông là cá nhân; bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thành viên cổ đông là tổ chức;
 • Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của tổ chức này;
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Luật;
 • Một số giấy tờ khác (nếu cần).

Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời gian: 03 – 06 ngày làm việc.

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Bước 2: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thông tin đăng ký doanh nghiệp phải được công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các thông tin được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 502016 NĐCP hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định về nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia của công ty sẽ bị phạt 1.000.000 VND đến 2.000.000 VND.

 • Bước 3: Khắc dấu và công bố mẫu dấu

Công ty có thể ủy quyền cho Công ty Luật Việt An hoặc tự đốt con dấu và thông báo việc sử dụng con dấu mẫu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Công ty có thể tự quyết định hình thức số lượng và nội dung con dấu nhưng phải ghi rõ tên công ty và mã số.

Sau khi nhận được thông báo mẫu con dấu Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy iên nhận cho doanh nghiệp đăng thông báo doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đăng thông báo công bố thông tin mẫu con dấu cho doanh nghiệp.

 • Bước4: Yêu cầu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Điều kiện mà các tổ chức sản xuất phải tôn trọng:

– Đối với nhân viên: Người chịu trách nhiệm về các tổ chức phải có kiến ​​thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học Sinh học Nhà thuốc hoặc các chuyên gia liên quan khác đáp ứng các yêu cầu của công việc

– Về các cơ sở: Có những địa điểm khu vực nhà máy sản xuất mỹ phẩm và thiết bị để đáp ứng các yêu cầu của dây chuyền sản xuất và mỹ phẩm mà cơ sở nên được sản xuất. Bảo quản nguyên liệu thô vật liệu đóng gói và thành phẩm phải phân tách giữa nguyên liệu thô vật liệu đóng gói và thành phẩm; Có những khu vực riêng biệt để bảo tồn các chất nổ độc tính cao nguyên liệu vật liệu và sản phẩm được loại bỏ loại bỏ và trả lại.

– Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng:

 • Vật liệu và phụ kiện được sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;
 • Sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải tuân thủ các quy định kỹ thuật quốc gia về quốc gia pha loãng do Bộ trưởng Bộ Y tế an hành;
 • Sản phẩm bán thành phẩm phải có tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn chất lượng của các nhà sản xuất;
 • Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;
 • Có dịch vụ kiểm tra chất lượng để xác minh chất lượng nguyên liệu thô bán thành phẩm bao bì và thành phẩm;
 • Có một hệ thống tài liệu.

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin chứng nhận sản xuất thẩm mỹ đủ tiêu chuẩn theo mẫu số 02 được phát hành với Nghị định 932016 NDCP;
 • Sơ đồ cơ sở sản xuất và thiết kế;
 • Thiết bị hiện có Danh sách các cơ sở sản xuất;
 • Mục danh mục được sản xuất hoặc nên tạo ra tiêu chuẩn chất lượng cho mỗi bài viết.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Y tế nơi công ty đăng ký trụ sở chính.

Thời hạn: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp từ chối cấp hoặc yêu cầu cơ sở sửa đổi khắc phục thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Giấy phép lưu hành sản phẩm

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây