Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất!

0
598

Sinh hoạt đảng là một hoạt động quan trọng giúp cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không làm những điều mà Điệu lệ Đảng cấm, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau mà đảng viên phải chuyển nơi ở, nơi công tác hoặc học tập trong nước hoặc cả ở nước ngoài. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn đảng viên về thủ tục chuyển sinh hoạt đảng khi cần thiết.

chuyển sinh hoạt đảng như thế nào?
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý:

  • Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định thi hành Điều lệ Đảng”
  • Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương về “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”
  • Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên”

Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng mới nhất!

Gồm có ba loại như sau: 

  • Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (cắt đảng sổ khỏi đảng bộ).
  • Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời (không cắt đảng sổ).
  • Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ.

Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức

 Hồ sơ:

(i) Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô).

(ii) Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, chuyển công tác, nghỉ hưu, đi học, tốt nghiệp ra Trường (đối với sinh viên pho to Bằng tốt nghiệp), hoặc thôi việc.

 (iii) Thẻ đảng viên.

(vi) Mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên, có xác nhận của cấp uỷ cơ sở.

(v) Hồ sơ đảng viên (có bổ sung quá trình công tác đến thời điểm chuyển đi trong lý lịch đảng viên ).

(vi) Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường.

(vii) Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ ở thời điểm chuyển sinh hoạt.

(viii) Bản kiểm điểm, phân loại đảng viên hàng năm (của 05 năm gần nhất); phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm; kế hoạch đăng ký học tập Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Sổ Liên hệ.

Thủ tục thực hiện

Bước 1: Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định của cấp có thẩm quyền cho nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc, cử đi học, đảng viên viết bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng, báo cáo chi ủy, chi bộ làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức (hoặc tạm thời) đến đảng bộ mới.

Bước 2: Chi ủy sẽ trực tiếp làm thủ tục giới thiệu, ghi nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên và giao cho bí thư, phó bí thư của cấp ủy ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.
Đảng ủy cơ sở trực tiếp làm thủ tục giới thiệu; hướng dẫn đảng viên bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Đối với những nơi có tổ chức đảng: Đảng viên được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đến làm việc hoặc nơi cư trú lâu dài.
Đối với những nơi chưa có tổ chức đảng: Nếu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp… ở quá xa nơi đảng viên thường trú, thì đảng viên được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên tạm trú. Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú, thì đảng viên vẫn sinh hoạt ở đảng bộ cũ.
Đối với đảng viên là học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở trong nước mà chưa có nơi nhận làm việc thì đảng ủy nhà trường có thể để đảng viên sinh hoạt ở đảng bộ nhà trường trong 12 tháng (hoặc chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức đảng nơi cư trú theo đề nghị của đảng viên.

Bước 4: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với đảng ủy cơ sở, chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng.Đối với chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài thì đối tượng của trường hợp này là những đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho đi thăm người thân… ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên. Nếu ở nước ngoài đã có tổ chức cơ sở đảng thì đảng uỷ cấp trên cơ sở tiến hành chuyển sinh hoạt đảng chính thức như thủ tục ở trong nước, giới thiệu đảng viên đến ban cán sự đảng ngoài nước để thực hiện tiếp thủ tục. Hồ sơ và thủ tục tương tượng như chuyển sinh hoạt đảng trong nước.

Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Hồ sơ

(i) Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô).

(ii) Quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, hoặc học tập.
Thẻ đảng viên.

(iii) Bản tự kiểm điểm quá trình học tập, công tác của đảng viên có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường.

(iv) Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ ở tháng chuyển sinh hoạt cho đảng viên.

Đối tượng

Bao gồm đảng viên đi công tác, học tập, làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, thay đổi nơi trú ở trong nước; đảng viên là cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên các hợp tác xã vì không có việc làm phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm… trong thời gian 3 tháng đến dưới 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các trường trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ.

Thủ tục thực hiện

Các bước thực hiện tương tự như thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng nội bộ

Hồ sơ

(i) Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, chuyển công tác, nghỉ hưu, đi học, tốt nghiệp ra Trường hoặc thôi việc (đối với sinh viên pho to Bằng tốt nghiệp).

(ii) Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường.

(iii) Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ ở thời điểm chuyển sinh hoạt.

(iv) Bản kiểm điểm, phân loại đảng viên hàng năm (của 05 năm gần nhất); phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm; kế hoạch đăng ký học tập, Sổ Liên hệ.

Thủ tục thực hiện

Khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ chi bộ này sang chi bộ khác trong cùng một đảng bộ cơ sở, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt kiểm tra, viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ (loại 5 ô, mẫu 03) giới thiệu lên đảng ủy cơ sở.

Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết ô số 3 chuyển cho chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

Chi ủy chi bộ nơi đảng viên đến sinh hoạt kiểm tra, viết ô số 5 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt, sau đó chuyển giấy sinh hoạt này lên đảng ủy cơ sở lưu giữ trong hồ sơ đảng viên.

Mời bạn xem thêm các bài viết sau:

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về lĩnh vực hành chính, hãy click vào đây: Hỏi đáp luật hành chính

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật hành chính nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây