Thủ tục công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng theo pháp luật hiện nay

0
127

Một số các cặp đôi trước và sau khi kết hôn luôn có thắc mắc đối với việc cam kết tài sản riêng bởi đây là phần tài sản có ảnh hưởng rất nhiều đối với quyền và lợi ích cá nhân trong quan hệ hôn nhân. Vậy thế nào là văn bản xác nhận tài sản riêng? Loại giấy tờ này có cần công chứng hay không? Thủ tục công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề liên quan đến công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng theo quy định của pháp luật. 

Một số các cặp đôi trước và sau khi kết hôn luôn có thắc mắc đối với việc cam kết tài sản riêng bởi đây là phần tài sản có ảnh hưởng rất nhiều đối với quyền và lợi ích cá nhân trong quan hệ hôn nhân. Vậy thế nào là văn bản xác nhận tài sản riêng? Loại giấy tờ này có cần công chứng hay không? Thủ tục công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề liên quan đến công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng theo quy định của pháp luật.  Quy định về thỏa thuận xác lập và phân chia tài sản của vợ chồng.  Trước khi kết hôn, hai người được phép lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận bao gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ hoặc chồng trong hôn nhân. Chế độ tài sản của hai vợ chồng theo thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ ngày đăng ký kết hôn. Mặc dù vật, thỏa thuận về việc xác lập và phân chia tài sản của vợ chồng phải thỏa mãn các điều kiện sau:  Thỏa thuận phải được xác lập trước khi kết hôn  Thỏa thuận phải được lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng theo quy định của pháp luật hiện hành. Thêm nữa, căn cứ tại điều 138 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, trong thời ký hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung ngoại trừ trường hợp việc chia tài sản chung trong hôn nhân bị vô hiệu theo quy định của pháp luật và cần phải công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng nhằm đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân đồng thời giảm thiểu các rủi ro tranh chấp phát sinh trong tương lai.  Hồ sơ thực hiện công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng  Khi làm thủ tục công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng bạn phải chuẩn bị và nộp các loại giấy tờ sau:  Dự thảo văn bản xác nhận tài sản riêng  Phiếu yêu cầu công chứng: Trên phiếu cần ghi rõ các thông tin: họ tên, địa chỉ của người nộp, nội dung công chứng, danh mục các giấy tờ liên quan  Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn giá trị sử dụng hoặc sổ hộ khẩu.  Nếu tài sản có liên quan đến đất đai hoặc tài sản cần đăng ký quyền sở hữu thì phải có bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản.  Các giấy tờ khác có liên quan 
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Quy định về thỏa thuận xác lập và phân chia tài sản của vợ chồng. 

Trước khi kết hôn, hai người được phép lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận bao gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ hoặc chồng trong hôn nhân. Chế độ tài sản của hai vợ chồng theo thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ ngày đăng ký kết hôn. Mặc dù vật, thỏa thuận về việc xác lập và phân chia tài sản của vợ chồng phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

 • Thỏa thuận phải được xác lập trước khi kết hôn 
 • Thỏa thuận phải được lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thêm nữa, căn cứ tại điều 138 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, trong thời ký hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung ngoại trừ trường hợp việc chia tài sản chung trong hôn nhân bị vô hiệu theo quy định của pháp luật và cần phải công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng nhằm đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân đồng thời giảm thiểu các rủi ro tranh chấp phát sinh trong tương lai. 

Hồ sơ thực hiện công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng 

Khi làm thủ tục công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng bạn phải chuẩn bị và nộp các loại giấy tờ sau: 

 • Dự thảo văn bản xác nhận tài sản riêng 
 • Phiếu yêu cầu công chứng: Trên phiếu cần ghi rõ các thông tin: họ tên, địa chỉ của người nộp, nội dung công chứng, danh mục các giấy tờ liên quan 
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn giá trị sử dụng hoặc sổ hộ khẩu. 
 • Nếu tài sản có liên quan đến đất đai hoặc tài sản cần đăng ký quyền sở hữu thì phải có bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản. 
 • Các giấy tờ khác có liên quan 

Tham khảo thêm hồ sơ công chứng hợp đồng mua bán xe máy qua bài viết thủ tục công chứng mua bán xe

Trình tự thủ tục thực hiện công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng 

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ như ở trên, các bạn có thể nộp hồ sơ tại UBND phường/xã nơi bạn sinh sống hoặc các phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng tư nhân. 

Một số các cặp đôi trước và sau khi kết hôn luôn có thắc mắc đối với việc cam kết tài sản riêng bởi đây là phần tài sản có ảnh hưởng rất nhiều đối với quyền và lợi ích cá nhân trong quan hệ hôn nhân. Vậy thế nào là văn bản xác nhận tài sản riêng? Loại giấy tờ này có cần công chứng hay không? Thủ tục công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề liên quan đến công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng theo quy định của pháp luật.  Quy định về thỏa thuận xác lập và phân chia tài sản của vợ chồng.  Trước khi kết hôn, hai người được phép lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận bao gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ hoặc chồng trong hôn nhân. Chế độ tài sản của hai vợ chồng theo thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ ngày đăng ký kết hôn. Mặc dù vật, thỏa thuận về việc xác lập và phân chia tài sản của vợ chồng phải thỏa mãn các điều kiện sau:  Thỏa thuận phải được xác lập trước khi kết hôn  Thỏa thuận phải được lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng theo quy định của pháp luật hiện hành. Thêm nữa, căn cứ tại điều 138 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, trong thời ký hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung ngoại trừ trường hợp việc chia tài sản chung trong hôn nhân bị vô hiệu theo quy định của pháp luật và cần phải công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng nhằm đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân đồng thời giảm thiểu các rủi ro tranh chấp phát sinh trong tương lai.  Hồ sơ thực hiện công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng  Khi làm thủ tục công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng bạn phải chuẩn bị và nộp các loại giấy tờ sau:  Dự thảo văn bản xác nhận tài sản riêng  Phiếu yêu cầu công chứng: Trên phiếu cần ghi rõ các thông tin: họ tên, địa chỉ của người nộp, nội dung công chứng, danh mục các giấy tờ liên quan  Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn giá trị sử dụng hoặc sổ hộ khẩu.  Nếu tài sản có liên quan đến đất đai hoặc tài sản cần đăng ký quyền sở hữu thì phải có bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản.  Các giấy tờ khác có liên quan 
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và thụ lý 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chứng viên sẽ tiến hành kiểm tra giấy tờ có trong hồ sơ. Nếu các giấy tờ trong hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật thì hồ sơ được thụ lý. 

Trong trường hợp hồ sơ bị thiếu hoặc không hợp lệ thì Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ tiếp tục không hợp lệ thì công chứng viên có quyền từ chối thụ lý hồ sơ đồng thời ghi rõ lý do từ chối. 

Bước 3: Hướng dẫn quy định 

Sau khi thụ lý hồ sơ công chứng văn bản xác nhận phân chia tài sản riêng, công chứng viên phải hướng dẫn người yêu cầu công chứng một số thông tin quy định về thủ tục công chứng, văn bản xác nhận, quyền và nghĩa vụ cũng như ý nghĩa và hậu quả pháp lý của vợ và chồng khi xác nhận tài sản riêng. 

Bước 4: Làm rõ các vấn đề và kiểm tra dự thảo 

Trong trường hợp công chứng viên phát hiện và có căn cứ cho rằng hồ sơ còn một vài ván đề chưa được làm rõ hoặc không phù hợp với pháp luật thì công chứng viên có quyền yêu cầu người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc đề nghị xác minh hoặc giám định thông tin. Nếu người yêu cầu công chứng văn bản xác nhận phân chia tài sản riêng không thực hiện được thì chông chứng viên có quyền từ chối việc công chứng. 

Công chứng viên kiểm tra dự thảo văn bản xác nhận tài sản riêng có đảm bảo phù hợp với các điều kiện theo quy định của pháp luật và đạo đức xã hội hay không? Đối với trường hợp văn bản dự thảo không phù hợp thì công chứng viên có thể yêu cầu điều chỉnh. 

Bước 5: Trả kết quả công chứng 

Người yêu cầu thực hiện công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng tiến hành ký xác nhận và xuất trình bản chính các loại giấy tờ cho Công chứng viên. Sau khi đã đối chiếu thì Công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của văn bản xác nhận tài sản riêng được yêu cầu công chứng. Khi hoàn thành thủ tục công chứng văn bản xác nhận tài sản, kết quả sẽ được trả cho người yêu cầu.

Nếu bạn quan tâm về các thủ tục hành chính, tham khảo thêm bài viết trên trang luật hành chính

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây