Thủ tục đình công theo quy định mới nhất của pháp luật

0
223

Để tiến hành đình công đạt hiệu quả thì tập thể lao động phải nắm được các bước cụ thể. Dưới đây là thủ tục đình công theo quy định mới nhất của pháp luật.

Vi phạm xuất bản
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Điều 211 Bộ luật lao động 2012 quy định trình tự đình công như sau:

Bước 1: Lấy ý kiến tập thể lao động

Một trong những đặc điểm của đình công đó là yếu tố tập thể. Chính vì vậy mà việc lấy ý kiến của tập thể lao động là thủ tục đầu tiên để tiến hành đình công.

Đối tượng lấy ý kiến tập thể lao động

Đối với tập thể lao động có tổ chức công đoàn cơ sở thì lấy ý kiến của thành viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở và tổ trưởng các tổ sản xuất.

Đối với tập thể lao động chưa có tổ chức công đoàn cơ sở thì lấy ý kiến của tổ trưởng các tổ sản xuất hoặc của người lao động.

Việc tổ chức lấy ý kiến có thể thực hiện bằng phiếu hoặc chữ ký.

Nội dung lấy ý kiến tập thể lao động

Ban chấp hành công đoàn lấy ý kiến tập thể bao gồm các nội dung:

Phương án của Ban chấp hành công đoàn về: thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công; phạm vi tiến hành đình công và yêu cầu của tập thể lao động.

Ý kiến của người lao động đồng ý hay không đồng ý đình công.

Thời gian, hình thức lấy ý kiến tập thể lao động

Ban chấp hành công đoàn quyết định và phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 01 ngày về thời gian, hình thức lấy ý kiến để đình công.

Bước 2: Ra quyết định đình công

Sau khi lấy ý kiến tâp thể về việc đình công và có trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý với phương án của Ban chấp hành công đoàn đưa ra thì Ban chấp hành công đoàn ra quyết định đình công bằng văn bản.

Nội dung của quyết định đình công

Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây:

Kết quả lấy ý kiến đình công;

Thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công;

Phạm vi tiến hành đình công;

Yêu cầu của tập thể lao động;

Họ tên của người đại diện cho Ban chấp hành công đoàn và địa chỉ liên hệ để giải quyết.

Thông báo đình công

Ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, Ban chấp hành công đoàn gửi quyết định đình công cho người sử dụng lao động, đồng thời gửi 01 bản cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, 01 bản cho công đoàn cấp tỉnh.

Bước 3: Tiến hành đình công

Đến thời điểm bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động không chấp nhận giải quyết yêu cầu của tập thể lao động thì Ban chấp hành công đoàn tổ chức và lãnh đạo đình công.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây