Hiện nay thủ tục giải thể công ty được thực hiện như thế nào?

0
9

Giải thể là một giải pháp hữu hiệu khi muốn công ty chấm dứt sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, để thực hiện thủ tục giải thể công ty không phải là một việc dễ dàng. Các quy trình chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phức tạp cũng như soạn thảo văn bản sẽ mất khá nhiều thời gian. Cùng Luật hành chính xem ngay bài viết dưới đây để có thể nắm được cơ bản thủ tục giải thể công ty.

Giải thể công ty là gì?
Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là việc chấm dứt sự tồn tại của công ty không còn hoặc không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể nữa. Theo đó chủ công ty phải tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan của công ty với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể công ty

Công ty sẽ được thực hiên thủ tục giải thể khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Công ty muốn giải thể phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản khác;

– Công ty muốn giải thể phải không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc trọng tài.

Ai là người có quyền yêu cầu giải thể công ty

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2017 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty sẽ giải thể trong các trường hợp sau:

  • Thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ công ty đã kết thúc mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục;
  • Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án;
Ai là người có quyền yêu cầu giải thể công ty
Ai là người có quyền yêu cầu giải thể công ty

Tùy từng trường hợp, chủ thể có quyền yêu cầu giải thể công ty sẽ khác nhau.

Hiện nay thủ tục giải thể công ty được thực hiện như thế nào?

Thông qua quyết định giải thể

Để có thể tiến hành thủ tục giải thể công ty, trước hết công ty đó phải họp để thông qua quyết định giải thể. Do đó, việc giải thể phải được sự chấp thuận của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần và thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Quyết định này thể hiện sự thống nhất của các thành viên về các vấn đề liên quan đến việc giải thể; thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán nợ; xây dựng phương án giải quyết nghĩa vụ hợp đồng lao động và thành lập tổ thanh lý tài sản.

Thông báo công khai quyết định giải thể

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, công ty phải thông báo cho các bên liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp về quyết định giải thể. Trường hợp doanh nghiệp có các khoản nợ chưa trả được thì phải có văn bản quyết định phương án trả nợ gửi các chủ nợ và các bên liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số tiền, thời hạn, địa điểm và phương thức trả nợ; phương thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Tại khoản 2 và 5, Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chủ thể sẽ tổ chức thanh lý tài sản và trình tự thanh toán các khoản nợ. Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng quản trị hoặc chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định về việc thành lập tổ chức thanh lý.

Phần còn lại sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp sẽ thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu của công ty.

Về thời hạn thanh lý hợp đồng, theo điểm c Khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 thì không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Nộp hồ sơ giải thể

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2020, người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp hồ sơ giải thể cho Cơ quan đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp trả hết nợ. Hồ sơ giải thể công ty cũng được quy định cụ thể tại Điều 210 Luật này.

Tìm hiểu thêm: Thủ tục thành lập công ty – Những quy định Star-up phải biết

Cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

– Trường hợp giải thể theo hồ sơ: tại Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc công ty đăng ký giải thể cho cơ quan thuế sau khi nhận được hồ sơ giải thể của công ty. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp giải thể tự động: sau 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể công ty mà không nhận phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây