Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước

0
168

Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng , thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của uỷ ban nhân dân, chỉ thị của uỷ ban nhân dân

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

 Nghị định của Chính phủ

Nghị định của Chính phủ được ban hành để quy định các vấn để sau đây :

+ Quy định chi tiết thi hành luật , nghị quyết của Quốc hội , pháp lệnh , nghị quyết ban thường vụ Quốc hội , lệnh , quyết định của Chủ tịch nước ;

+ Quy định các biện pháp cụ thể để thực hiện chính sách kinh tế , xã hội , quốc phòng , an ninh , tài chính , tiền tệ , ngân sách , thuế , dân tộc , tôn giáo , văn hoá , giáo dục , y tế , khoa học , Công nghệ , môi trường , đối ngoại , chế độ công vụ , cán bộ , Công chức , quyền , nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý , điều hành của Chính phủ ;

+ Quy định nhiệm vụ , quyền hạn , tổ chức bộ máy của các bộ , cơ quan ngang bộ , cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ

+ Quy định những vấn đề cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lí nhà nước , quản lý kinh tế , quản lí xã hội . Việc ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

Như vậy , nghị định của Chính phủ có thể chia thành hai loại . Loại thứ nhất là nghị định quy định chi tiết thi hành luậtnghị quyết của Quốc hội , pháp lệnh , nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội , lệnh , quyết định của Chủ tịch nước ; quy định nhiệm vụ , quyền hạn , tổ chức bộ máy của các bộ , cơ quan ngang bộ , cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ ; các biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ , quyền hạn của Chính phủ . Loại thứ hai là nghị định quy định những vấn đề hết sức cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lí nhà nước , quản lý kinh tế , quản lí xã hội . Đối với loại thứ hai thì việc ban hành những nghị định này phải được sự đồng ý của Uỷ ban thường vụ Quốc hội . Ví dụ : Nghị định của Chính phủ số 15 / 2014 / NĐ – CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điểu và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở .

Xem thêm:    Nghĩa vụ giữ bí mật thông tin khách hàng của Luật sư – Cần lưu ý gì?

Luật hành chính – ngành luật về quản lí hành chính nhà nước

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành để quy định các vấn đề sau đây :

+ Biện pháp lãnh đạo , điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở , chế độ làm việc với các thành viên Chính phủ , chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ;

+ Biện pháp chỉ đạo , phối hợp hoạt động của các thành viên Chính phủ ; kiểm tra hoạt động của các bộ , cơ quan ngang bộ , cơ quan thuộc Chính phủ , uỷ ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện chủ trương , chính sách , pháp luật của Nhà nước . Ví dụ : Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 06 / 2014 / QĐ – TTg ngày 20/01/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm , cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển

 Thông tư của Bộ trưởng , thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Thông tư của Bộ trưởng , thủ trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành để quy định các vấn đề sau đây

+ Quy định chi tiết thi hành luật , nghị quyết của Quốc hội , pháp lệnh , nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội , lệnh , quyết định của Chủ tịch nước , nghị định của Chính phủ , quyết định của Thủ tướng Chính phủ ;

+ Quy định về quy trình , quy chuẩn kĩ thuật , định mức kinh tế – kĩ thuật của ngành , lĩnh vực do mình phụ trách ;

+ Quy định biện pháp để thực hiện chức năng quản lý ngành , lĩnh vực do mình phụ trách và những vấn đề khác do Chính phủ giao . Ví dụ : Thông tư của Bộ trưởng Bộ xây dựng Số 19 / 2013 / TT BXD ngày 31/10/2013 ban hành Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời .

Quyết định của uỷ ban nhân dân 

Quyết định của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được ban hành để thực hiện chủ trương , biện pháp , chính sách trong các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh ; quyết định của uỷ ban nhân dân cấp huyện được ban hành để thực hiện chủ trương , biện pháp trong các lĩnh vực quản lí nhà nước trên địa bàn huyện ; quyết định của uỷ ban nhân dân cấp xã được ban hành để thực hiện chủ trương , biện pháp trong các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn xã phù hợp với các quy định của Luật tổ chức hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của cơ quan nhà nước cấp trên.

Những quyết định , trong đó quy định các biện pháp cụ thể bảo đảm việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của hội đồng nhân dân cùng cấp ; quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan , đơn vị trực thuộc và các biện pháp về quản lý nhà nước trong phạm vi địa phương được coi là nguồn của luật hành chính 

Ví dụ : Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau số 18 / 2013 / QĐ – UBND ngày 18/11/2013 ban hành quy định về phân cấp quản lí tổ chức bộ máy , Công chức thuộc thẩm quyền quản lí của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau .

Chỉ thị của uỷ ban nhân dân

Chỉ thị của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện được ban hành để quy định các biện pháp chỉ đạo , phối hợp hoạt động , đôn đốc và kiểm tra hoạt động của các cơ quan , đơn vị trực thuộc và của hội đồng nhân dân , Uỷ ban nhân dân cấp dưới trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên , của hội đồng nhân dân cùng cấp và quyết định của mình . Chỉ thị của uỷ ban nhân dân cấp xã được ban hành để quy định các biện pháp để chỉ đạo , kiểm tra hoạt động của các cơ quan , tổ chức , cá nhân thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện vẫn bản của cơ quan nhà nước cấp trên , của hội đồng nhân dân cùng cấp và quyết định của mình . Nếu trong chỉ thị có chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính thì được coi là nguồn của luật hành chính .

Ví dụ : Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh số 17 / 2008 / CT – UBND ngày 08/9/2008 về quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh . 

 Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật tố tụng được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây