Xử lý vi phạm quy định về bình ổn giá theo pháp luật hiện hành

0
144

Nhà nước thực hiện bình ổn giá để tránh tình trạng giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý. trường hợp vi phạm thì bị xử phạt. Việc xử lý vi phạm quy định về bình ổn giá theo pháp luật hiện hành được thể hiện cụ thể dưới đây.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hình phạt chính

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 109/2013/NĐ-CP, đối với người có hành vi vi phạm quy định về bình ổn giá thì bị xử phạt như sau:

Hành vi vi phạm Mức phạt 
Chậm báo cáo trong thời hạn dưới 05 ngày làm việc so với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác bình ổn giá. Phạt cảnh cáo
Chậm báo cáo trong thời hạn từ 05 ngày làm việc đến 10 ngày làm việc so với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác bình ổn giá. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
Chậm báo cáo từ 10 ngày làm việc trở lên so với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác bình ổn giá. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Thực hiện không đúng một trong những biện pháp bình ổn giá do cơ quan có thẩm quyền quy định. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
Không thực hiện một trong những biện pháp bình ổn giá do cơ quan có thẩm quyền quy định. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Trích lập; sử dụng; kết chuyển hoặc hạch toán Quỹ bình ổn giá không đúng quy định của pháp luật về giá.  Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
Không kết chuyển hoặc trích lập Quỹ bình ổn giá. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng

Biện pháp khắc phục hậu quả

Bên cạnh hình phạt tiền, người vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 49/2016/NĐ-CP. Cụ thể bao gồm:

Buộc nộp vào Quỹ bình ổn giá toàn bộ số tiền do sử dụng, kết chuyển hoặc hạch toán không đúng Quỹ bình ổn giá;

Buộc nộp vào Quỹ bình ổn giá toàn bộ số tiền do trích lập không đúng hoặc không trích lập Quỹ bình ổn giá và Khoản lãi tính trên số dư Quỹ bình ổn giá phát sinh (nếu có);
Buộc kết chuyển Quỹ bình ổn giá đối với hành vi vi không kết chuyển hoặc trích lập Quỹ bình ổn giá.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây