Chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho trẻ tại trường mầm non

0
1221

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn hoàn toàn chi phí khi đến các cơ sở khám chữa bệnh. Bài viết dưới đây sẽ phân tích các quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho trẻ tại trường mầm non.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Huỳnh Thu Hương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Chế độ bảo hiểm y tế cho trẻ tại trường mầm non

Căn cứ theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014, Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và Quyết định 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 về nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế bao gồm:

(i) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

(ii) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách Nhà nước;

(iii) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách Nhà nước;

(iv) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

(v) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

(vi) Trẻ em dưới 6 tuổi.

Như vậy, trẻ em mầm non là đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, vì thế cũng sẽ được hưởng bảo hiểm y tế khi khám và chữa bệnh theo như quy định Luật Bảo hiểm y tế dù chưa được cấp thẻ y tế.

Bên cạnh đó căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC về thời hạn thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi như sau: “Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế kể từ ngày sinh đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế đến ngày 30 tháng 9 của năm đó”.

Như vậy, đối với trẻ em mầm non dưới 06 tuổi hạn sử dụng trên được ghi trên thẻ bảo hiểm y tế kể từ ngày sinh đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đã đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế đến ngày 30 tháng 09 của năm đó.

Về mức hưởng bảo hiểm, theo quy định tại khoản điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế, bộ mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế  nhằm mục đích phân loại, thống kê đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời xác định quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay và từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý bằng công nghệ thông tin. thì đối tượng tham gia bảo hiểm y tế sẽ được cấp mã là TE. Bên cạnh đó, theo Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế:

Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

Đối tượng trẻ em mầm non dưới 6 tuổi được quy định tại khoản điểm e khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Theo mức hưởng của đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh, ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng tham gia bảo hiểm là trẻ em dưới 6 tuổi nếu đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Nếu tham gia khám chữa bệnh trái tuyến thì mức hưởng đối với đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi được quy định như sau:

Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

(i) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

(ii) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

(iii) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Bảo hiểm thân thể cho trẻ em tại trường mầm non

Theo quy định tại Điều 8 của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010 về bảo hiểm bắt buộc như sau:

(i) Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện.

Bảo hiểm bắt buộc chỉ áp dụng đối với một số loại bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội.

(ii) Bảo hiểm bắt buộc bao gồm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với hành khách; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; Bảo hiểm cháy, nổ.

(iii) Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội từng thời kỳ, Chính phủ trình ủy ban thường vụ Quốc hội quy định loại bảo hiểm bắt buộc khác.

Như vậy, căn cứ từ những trường hợp quy định nêu trên thì việc mua bảo hiểm thân thể cho trẻ mầm non là bảo hiểm tự nguyện không bắt buộc mua. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho trẻ thì bố mẹ có thể xem xét và mua loại bảo hiểm này cho con của mình phòng khi tai nạn hay rủi ro sẽ được các tổ chức kinh doanh bảo hiểm chi trả theo mức quy định.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây