Đăng ký giấy phép kinh doanh nhà hàng cần làm những gì?

0
114

Khi đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng, các công ty phải đăng ký kinh doanh nhà hàng để nhà hàng hoạt động hợp pháp. Vậy xin giấy phép kinh doanh nhà hàng khách sạn ở đâu? Bài sau sẽ đề cập đến giấy phép kinh doanh nhà hàng. Quy trình thành lập doanh nghiệp nhà hàng và Dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh nhà hàng của ACC. Hiện nay xã hội ngày càng phát triển, mức sống của con người ngày một nâng cao thì nhu cầu về các dịch vụ ăn uống cũng ngày một tăng cao.

Đăng ký giấy phép kinh doanh nhà hàng cần làm những gì?
Đăng ký giấy phép kinh doanh nhà hàng cần làm những gì?

Vì vậy, dịch vụ ăn uống hiện đang là lĩnh vực rất phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư. Để hoạt động hợp pháp, doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh nhà. Về kinh doanh nhà hàng, không có quy định cụ thể về mô hình kinh doanh, nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong các mô hình kinh doanh theo nhu cầu của mình, vd: Ví dụ: công ty TNHH đại chúng, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp gia đình cá thể.

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh nhà hàng

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tư nhân

 • Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký có thẩm quyền quy định.
 • Bản sao chứng minh nhân dân hộ chiếu hoặc bất kỳ giấy tờ tùy thân hợp pháp nào khác.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty thực hiện các hoạt động mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định.
 • Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và người khác đối với công ty hoạt động trong ngành nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh dịch vụ ăn uống

 • Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 • Dự án điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên bản sao Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty hợp danh thực hiện các hoạt động ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 • Chứng chỉ hành nghề cho các thành viên hợp danh và cá nhân khác đối với công ty hợp danh trong những ngành nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng

 • Đơn đăng ký vào sổ đăng ký thương mại theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký thương mại có thẩm quyền quy định.
 • Dự án điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên và các tệp tin đính kèm sau:

– Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác;

– Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;
giấy ủy quyền chứng minh nhân dân hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.

– Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài ản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có xác nhận của cơ quan nơi tổ chức đã đăng ký chậm nhất là ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty thực hiện các hoạt động mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định.
 • Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người khác đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty TNHH MTV ăn uống

 • Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đăng ký kinh doanh quy định.
 • Dự án điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và tài liệu đính kèm sau:

– Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác;

– Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; giấy ủy quyền chứng minh nhân dân hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.

– Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài ản sao Giấy chứng nhận đăng ký công ty phải có xác nhận của cơ quan nơi tổ chức đã đăng ký chậm nhất là ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty thực hiện các hoạt động mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định.
 • Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người khác đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh nhà hàng của nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ trình tự thủ tục điều kiện và nội dung đăng ký kinh doanh đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư .

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể (hkd gia đình) nhà hàng

 • Đơn đề nghị cấp phép
 • CMND của chủ hộ

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh nhà hàng

Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

Thời hạn cấp Giấy phép kinh doanh nhà hàng

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Xem thêm: Kinh doanh ăn uống

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có thêm các giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Giấy chứng nhận Phòng cháy và chữa cháy nếu thuộc các trường hợp tại Phụ lục 2 Nghị định số 35/2003 NĐCP “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy”.
 • Giấy chứng nhận bán lẻ thuốc lá nếu thuốc lá được bán trong các cửa hàng.
 • Nếu nhà hàng của bạn bán lẻ rượu để phục vụ khách hàng ạn sẽ cần có giấy phép bán rượu (án lẻ rượu).

Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng

Hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 1 được ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BYT)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề thực phẩm
 • Bản mô tả cơ sở vật chất trang thiết ị dụng cụ bảo đảm đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở) gồm:

– Bản vẽ sơ đồ vị trí của cơ sở và phụ cận;
– Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản và phân phối sản phẩm và mô tả cơ sở vật chất thiết bị và dụng cụ của cơ sở.

 • Giấy chứng nhận tập huấn kiến ​​thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng quản lý ngành:

– Đối với cơ sở có dưới 30 người: nộp bản sao chứng thực (có xác nhận của cơ sở);
– Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Cung cấp danh sách nhân sự đã qua đào tạo (có xác nhận của cơ sở).

 • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; Báo cáo kết quả cấy phân âm tính với mầm bệnh đường ruột (tả lỵ trực khuẩn thương hàn) từ người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối với vùng có bổ dịch tiêu chảy lưu hành do Bộ Y tế công bố:

Thẩm quyền:

 • Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cho:

cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng phụ gia thực phẩm chất hỗ trợ chế iến trừ cơ sở sản xuất xuất khẩu kinh doanh nhỏ lẻ; cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm khác khi có nhu cầu đặc iệt (do nước nhập khẩu sản phẩm yêu cầu).

 • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận cho:

– cơ sở sản xuất kinh doanh nước khoáng thiên nhiên nước uống đóng chai bao bì thiết bị tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo chỉ đạo của ngành Y tế địa phương;
– Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng phụ gia thực phẩm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
– Cơ sở bán lẻ thực phẩm chức năng thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng phụ gia thực phẩm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu đặc biệt về bảo quản sản phẩm.

Xem thêm: Kinh doanh nhà hàng ăn uống

Thời hạn kiểm tra hồ sơ:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ tổ chức tiếp nhận hồ sơ phải tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp có sai sót cơ quan cấp sẽ có văn bản thông báo cho công ty. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được thông áo hồ sơ không hợp lệ nếu công ty không hoàn thiện và sửa chữa tổ chức phát hành sẽ hủy hồ sơ.
 • Sau khi xem xét hồ sơ cơ quan công nhận sẽ tiến hành thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày sau đó. Đội ngũ chuyên môn từ 5-9 người riêng cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ chỉ cần 3-5 người trong đó 2-3 là cán bộ chuyên trách về ATTP.
 • Kết quả đánh giá: nếu cơ sở không được đáp ứng sẽ có 60 ngày để sửa chữa những thiếu sót nêu trong báo cáo đánh giá. Nếu vượt qua kỳ thi cơ sở chúng tôi sẽ nhận được chứng chỉ trong vòng 15 ngày kể từ ngày vượt qua kỳ đánh giá.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây