Tất tần tật về điều kiện sản xuất mỹ phẩm từ A-Z mới nhất năm 2022

0
97

Thưa luật sư, theo tôi được biết thì hoạt động sản xuất mỹ phẩm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy luật sư cho tôi biết doanh nghiệp tôi muốn hoạt động trong lĩnh vực này thì cần những điều kiện gì? xin cám ơn.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm là gì?

Mỹ phẩm là một chất hoặc một chế phẩm dùng để tiếp xúc với các bộ phận ên ngoài của cơ thể con người: da hệ thống tóc móng tay ngón chân môi và các cơ quan sinh dục ngoài hoặc răng và niêm mạc miệng có một hoặc nhiều bộ phận chính sau đây Mục đích: Làm sạch nước hoa thay đổi diện mạo hình dạng sửa mùi cơ thể duy trì cơ thể trong tình trạng tốt.

Giấy Phép Sản Xuất Mỹ Phẩm Đủ Điều Kiện là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước cấp xác nhận cơ sở sảnxuất mỹ phẩm đủ điều kiện để sanxuất mỹ phẩm. Giấy phép đủ điều kiện sảnxuất mỹ phẩm được gọi là Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Điều kiện để xin cấp phép sản xuất mỹ phẩm theo qu định pháp luật hiện nay

Điều kiện về nhân sự

Người chịu trách nhiệm sản xuất của cơ sở phải có kiến ​​thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành: Hóa sinh dược hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu công việc.

Điều kiện về cơ sở vật chất

Có địa điểm mặt bằng nhà xưởng và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của dây chuyền sản xuất loại mỹ phẩm mà cơ sở được phép sản xuất như trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sảnxuất mỹ phẩm;

Kho bảo quản nguyên liệu vật liệu bao gói thành phẩm phải đảm bảo ngăn cách giữa nguyên liệu vật liệu bao gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản chất dễ cháy nổ chất độc hại cao nguyên liệu vật tư sản phẩm bị loại thu hồi trả lại.

Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

– Nguyên liệu phụ liệu dùng trong sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

– Nước dùng trong sảnxuất mỹ phẩm tối thiểu phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

– Có một quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;

– Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm soát chất lượng nguyên liệu bán thành phẩm sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm;

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Bộ Y tế là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sảnxuất mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất mỹphẩm trong khu vực theo các hình thức và trình tự sau:

Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuấtmỹ phẩm;
b) Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuấtmỹ phẩm nhưng đã chuyển địa điểm sản xuất;
c) Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuấtmỹ phẩm nhưng có thêm dây chuyền sản xuất so với dây chuyền đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuấtmỹ phẩm.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sảnxuất mỹ phẩm bao gồm các tài liệu sau:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sảnxuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 quy định tại Biểu công bố kèm theo Đơn đặt hàng này;
b) Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;
c) Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất;
d) Danh mục sản phẩm đang thực hiện hoặc kế hoạch và tiêu chuẩn chất lượng cho từng mặt hàng.

Quy trình xin giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được thực hiện như nào?

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Các ản ghi được nộp trực tiếp hoặc gửi đến Bộ Y tế tỉnh nơi đặt kế hoạch sản xuất.

Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được nhu cầu sản xuất đủ điều kiện sảnxuất mỹ phẩm Bộ Y tế chịu trách nhiệm xác minh tài liệu lưu trữ và thực hiện một trong những hoạt động này sau:

Vấn đề tập tin Theo Mẫu số 05 được chỉ định trong Phụ lục phát hành với Nghị định này nếu các tệp hoàn tất và có giá trị theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này;
thông báo bằng văn bản nội dung không đầy đủ và hợp lệ.

Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

– Trước khi thực hiện sản xuất cơ sở sảnxuất mỹ phẩm áp dụng cho yêu cầu chứng nhận sản xuấtmỹ phẩm có trình độ tại Bộ Y tế.

– Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ và phí đánh giá hợp lệ theo quy định Bộ Y tế phải kiểm tra các tổ chức sản xuất và cấp cho sản xuất thẩm mỹ đủ tiêu chuẩn; Trong trường hợp cấp chứng chỉ hoặc yêu cầu sửa đổi và khắc phục các tổ chức thông báo bằng văn bản và chỉ ra rõ ràng lý do.

– Đối với trường hợp sáng tạo yêu cầu thay đổi khắc phục:

  • Tổ chức sảnxuất mỹ phẩm phải thay đổi và khắc phục và gửi báo cáo cho Bộ Y tế;
  • Sở Y tế chịu trách nhiệm xem xét các áo cáo và đánh giá về hồ sơ hoặc kiểm tra lại các cơ sở sản xuấtmỹ phẩm (trong các trường hợp cần thiết). Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được báo cáo khắc phục cơ quan kiểm tra phải đáp ứng bằng văn bản về kết quả của các bài kiểm tra;
  • Trong trường hợp 06 tháng kể từ ngày phát hành tài liệu yêu cầu các cơ sở sảnxuất mỹ phẩm thay đổi khắc phục nếu Bộ Y tế không nhận được báo cáo khắc phục của cơ sở yêu cầu chứng nhận trợ cấp giấy đủ điều kiện cho Việc sản xuấtmỹ phẩm sản xuất cơ sở không còn hiệu lực.

– Đối với các cơ sở sản xuất thẩm mỹ đã cấp Giấy chứng nhận “Thực hành sảnxuất mỹ phẩm” (CGMPAESEAN):

  • Bộ Y tế có tài liệu tại Bộ Y tế nơi nhà máy sản xuất mỹ phẩm được đặt trong chứng nhận mỹ phẩm của sản xuất mỹphẩm có trình độ;
  • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các văn bản của Bộ Y tế Bộ Y tế chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹphẩm cho các cài đặt này sản xuất mỹphẩm.

Triển khai:

Gửi trực tiếp hoặc gửi thư

Lưu ý: Với các sản phẩm mỹ phẩm sau khi sản xuất được phân phối hợp pháp trên thị trường tổ chức mỗi công ty sản xuất mỹ phẩm phải có thật bằng cách hiện đang công bố chất lượng mỹ phẩm quốc gia.

Thực hiện thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Sở Y tế

trong vòng 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được một nhu cầu đầy đủ về mỹ phẩm Bộ Y tế chịu trách nhiệm xuất bản biên nhận. Một khi số lượng mỹ phẩm và sản phẩm dự định nhận được tự do lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam.

Thời hạn hiệu lực của số tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm

Số tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm có giá trị trong thời hạn 05 năm. Tổ chức cá nhân phải đăng lại trước khi hết số lượng đơn đăng ký ít nhất 01 tháng và phải nộp phí theo quy định.

Trường hợp điều chỉnh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Trường hợp điều chỉnh giấy phép

– Việc điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹphẩm áp dụng đối với trường hợp cơ sở đã được cấp Giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹphẩm nhưng có sự thay đổi về tên cơ sở sản xuất hoặc thay đổi địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính (nơi cấp sản xuất không đổi).

  • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất gồm 01 bộ bao gồm các tài liệu sau: kèm theo nghị định này;
  • Các tài liệu chứng minh sự thay đổi.

– Tiếp nhận hồ sơ công bố Đủ điều kiện sản xuấtmỹ phẩm Thực hiện theo quy định

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Y tế nhận được đề nghị của cơ sở sảnxuất mỹ phẩm Sở Y tế cấp Giấy phép đủ điều kiện sản xuấtmỹ phẩm theo quy định lưu số Giấy chứng nhận lần đầu ghi rõ số lần điều chỉnh ngày điều chỉnh và lý do điều chỉnh.

Thu hồi giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Cơ quan phê duyệt được phép sanxuất mỹ phẩm phải thu hồi Giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹphẩm trong các trường hợp sau đây:

1. Cơ sở sản xuất mỹphẩm không đủ các điều kiện theo quy định;

2. Giấy phép đủ điều kiện sản xuất được cấp không đúng quy định hoặc có nội dung vi phạm pháp luật;

3. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm không đúng địa chỉ ghi trong giấy phép đủ điều kiện sảnxuất mỹ phẩm;

4. Giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp cấp lại điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện sản xuất;

5. Cơ sở sản xuấtmỹ phẩm có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi Giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹphẩm.

Trên đây là ý kiến ​​tư vấn của chúng tôi về câu hỏi “Sảnxuất mỹ phẩm phải đáp ứng những điều kiện gì theo quy định pháp luật hiện hành?”. Nội dung tư vấn dựa trên thông tin khách hàng cung cấp và các quy định pháp luật hiện hành. Mục đích của ài viết này là cung cấp tài liệu tham khảo cho các cá nhân và tổ chức. Nếu bạn đang quan tâm các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục hành chính khác, tham khảo thêm các bài viết trên trang luật hành chính. 

Xem thêm: Giấy phép lưu hành sản phẩm

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây