Trang chủ Từ khóa Khởi kiện hành chính

Từ khóa: khởi kiện hành chính

Thủ tục khởi kiện quyết định hành chính về quản lý...

Khởi kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai là trình tự thủ tục giúp người sử dụng đất đảm bảo được...

Khiếu nại và khởi kiện hành chính khác nhau thế nào?

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền,...

Vừa khiếu nại vừa khởi kiện hành chính có được không?

Khi có cơ sở cho rằng quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật, người dân có thể...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ