Làm thêm giờ đối với người lao động theo Bộ luật lao động năm 2019 

0
7

Làm thêm giờ đối với người lao động theo Bộ luật lao động năm 2019 

Chế định làm thêm giờ (LTG)  đối với người lao động là chế định quan trong được quy định trong Bộ luật lao động năm 2019. 

1 – Thời giờ làm việc bình thường của người lao động. 

[a] Thời giờ làm việc áp dụng đối với NLĐ làm các công việc bình thường

NSDLĐ có thể lựa chọn để quy định thời giờ làm việc bình thường trong DN theo: (i) ngày; hoặc (ii) tuần.

– Khi NSDLĐ chọn thời giờ làm việc bình thường theo ngày: Thời giờ làm việc bình thường của NLĐ phải thỏa mãn 02 điều kiện đó là không quá 08 giờ/ ngày và không quá 48 giờ/tuần.

Quy định của PLLĐ hiện chưa rõ là thời gian làm việc của NLĐ có thể được ngắt quãng hay không mặc dù vẫn đảm bảo rằng NLĐ chỉ làm việc 08 tiếng ngày và nếu NLĐ có làm thêm giờ trong ngày đó thì sẽ được tính tiền lương của giờ làm thêm hay làm việc vào buổi tối theo quy định. Có một số DN chẳng hạn như các nhà hàng (chỉ phục vụ khách vào buổi trưa và buổi tối, trong khi buổi chiều nghỉ) hay các DN vận tải (tài xế chỉ đưa đón khách ở một số thời điểm cụ thể nào đó trong ngày, thời gian trống tài xế không làm gì) thường rơi vào tình huống này. Theo lập luận chung thì việc ngắt quãng thời gian làm việc trong ngày như trên không trái với quy định của PLLĐ, miễn là được các bên thỏa thuận và NSDLĐ đảm bảo trả lương theo quy định khi NLĐ làm thêm và làm việc vào buổi tối.

– Khi NSDLĐ chọn thời gian làm việc bình thường theo tuần: Thời giờ làm việc bình thường của NLĐ phải thỏa mãn cả 02 điều kiện đó là không quá 10 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần.

[b] Thời giờ làm việc áp dụng đối với NLĐ làm các công việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

 NSDLĐ có trách nhiệm đảm bảo giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định có liên quan của Tin pháp luật.

Xem thêm: Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp

Xem thêm: Chủ tịch hội đồng quản trị có phải ký hợp đồng lao động

2 – Làm thêm giờ đối với người lao động. 

Nếu NLĐ nào làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của PLLĐ, TƯLĐTT hoặc NQLĐ của DN thì sẽ được xem là LTG.

NSDLĐ được quyền sử dụng NLĐ để LTG nếu đáp ứng đầy đủ 02 điều kiện sau đây:

– Phải được NLĐ đồng ý; và

– Bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không được vượt quá các khung giờ sau đây:

+ 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; nếu áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm

+ không quá 12 giờ/ngày; và không quá 40 giờ/01 tháng;

+ Không quá 12 giờ/ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ,

tết và ngày nghỉ hằng tuần;

+ Không quá 12 giờ/ngày cho tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm khi sử dụng NLĐ làm việc không trọn thời gian làm thêm; và

+ Tổng số giờ làm thêm không quá 200 giờ/năm.

Bên cạnh đó, NSDLĐ cũng được quyền sử dụng NLĐ làm thêm giờ từ 201 giờ/năm đến 300 giờ/năm đối với một số ngành nghề, công việc hoặc nếu: sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản; sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước; hoặc nếu giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất; hoặc trường hợp khác do Chính phủ quy định, cụ thể là các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn phát sinh từ các yếu tố khách quan có liên quan trực tiếp đến hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, trừ các trường hợp được đề cập bên dưới; cung ứng dịch vụ công; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; công việc trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các DN thực hiện thời giờ làm việc bình thường không quá 44 giờ trong 01 tuần. Khi tổ chức làm thêm giờ trong các trường hợp được nêu ở trên, NSDLĐ phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh biết.

Việc giới hạn về số giờ làm thêm như quy định trên sẽ không được áp dụng và NLĐ không được từ chối làm thêm giờ nếu NSDLĐ có yêu cầu làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào trong các trường hợp sau đây: 

– Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; và

– Thực hiện các công việc bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của NLĐ theo quy định của pháp luật về ATVSLÐ.

Trên đây là quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về thời giờ làm việc nói chung và làm thêm  giờ đối với người lao động nói riêng. 

Nguồn: Sổ tay pháp luật lao động (LS. Nguyễn Hữu Phước) 

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây