Trang chủ Từ khóa Hoạt động thẩm tra

Từ khóa: hoạt động thẩm tra

Một số kiến nghị hoạt động thẩm tra theo pháp luật...

Trên cơ sở phân tích các quy định của Luật 2015 về hoạt động thẩm tra trong quy trình xây dựng văn bản QPPL...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ