Trang chủ Từ khóa Hợp đồng xác định thời hạn

Từ khóa: Hợp đồng xác định thời hạn

Thời gian cần báo trước khi viên chức muốn nghỉ việc

Cũng như người lao động, viên chức khi muốn nghỉ việc phải báo trước cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp biết trước...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ