Trang chủ Từ khóa Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017

Từ khóa: Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017

Các vụ oán oan sai, mức bồi thường được xác định...

Trong các vụ án bị oan, sai việc bồi thường được xác định dựa trên những thiệt hại cụ thể để có mức bồi...

Các vụ án bị oan, chủ thể bồi thường là ai?

Trong quá trình hoạt động tố tụng, do nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan, vẫn còn những oan sai. Theo quy...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ