Mẫu đơn khiếu nại lần hai có nội dung thế nào?

0
708

Mẫu đơn khiếu nại hành chính lần hai thể hiện yêu cầu của một cá nhân, tổ chức thấy quyền, lợi ích hợp của mình bị ảnh hưởng. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách viết mẫu đơn này.

Đơn khiếu nại lần hai
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Nội dung đơn khiếu nại hành chính lần hai

(i) Hướng dẫn cách viết mẫu đơn khiếu nại hành chính lần hai.

 • Đối tượng khiếu nại:
 • Nội dung khiếu nại:
 • Quá trình gửi đơn và việc giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước hoặc
  người có thẩm quyền;
 • Yêu cầu khiếu nại:
 • Cam kết của người khiếu nại:
 • Tài liệu nộp kèm:

(ii) Lưu ý sau khi khiếu nại hành chính lần hai.

Khiếu nại được pháp luật quy định như thế nào? Điều kiện khiếu nại hành chính lần hai.
Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 quy định cụ thể:

 • Khiếu nại là việc mà các công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ đề nghị các cá nhân, cơ quan hay tổ chức có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Theo Khoản 1 Điều 33 Luật khiếu nại 2011 có quy định về điều kiện khiếu nại lần 2:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu (Điều 28 Luật khiếu nại 2011) mà:

 • Khiếu nại này không được giải quyết hoặc
 • Kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý
 • Thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Tìm hiểu thêm:Thủ tục khiếu nại

Nội dung đơn khiếu nại hành chính lần hai.

 • Họ tên, thông tin của người khiếu nại;
 • Đối tượng của khiếu nại;
 • Nội dung khiếu nại;
 • Quá trình gửi đơn và việc giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm quyền;
 • Yêu cầu khiếu nại;
 • Cam kết của người khiếu nại;
 • Tài liệu, chứng cứ nộp kèm.
 • Đơn khiếu nại lần hai sẽ gửi đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn khiếu nại hành chính lần hai.

Đối tượng khiếu nại:

Nêu rõ việc khiếu nại này là hướng đến quyết định hành chính, hành vi hành chính, hay quyết định kỷ luật.

( vd: UBND xã X đã không thực hiện việc cắm mốc, đo đạc và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ D. Thì đối tượng sẽ được ghi là “ Khiếu nại hành vi: … ”).

Nội dung khiếu nại:

 • Tóm tắt tình tiết vụ việc một cách ngắn gọn các tình tiết dẫn đến đơn khiếu nại (ngày, tháng, năm rõ ràng chính xác vụ việc, các quyết định dẫn đến việc khiếu nại,..)
 • Quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm (ghi rõ các quyết định nào ở trên đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình,…
 • Quá trình gửi đơn và việc giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước hoặc
  người có thẩm quyền;

Đây là phần chỉ có ở đơn khiếu nại lần 1. Phần này người viết cần trình bày rõ quá trình khiếu nại, cách giải quyết của cơ quan hành chính từ lần đầu đến hiện tại.

Yêu cầu khiếu nại:

 • Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét về khiếu nại lần đầu. Cơ quan có thẩm quyền có hình thức xử lý đúng quy định pháp luật đối với các hành vi không giải quyết hoặc giải quyết trễ khiếu nại lần đầu
 • Qua những nội dung đã trình bày ở trên đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh, giải quyết và có các yêu cầu cụ thể ( khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường, …).

Cam kết của người khiếu nại:

Ghi cam kết về những nội dung trình bày trên, tài liệu trên hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của nó.

Tài liệu nộp kèm:

Các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác, quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 (nếu có)

Có thể bạn quan tâm: Đơn khiếu nại hàng xóm làm ồn

Lưu ý sau khi khiếu nại hành chính lần hai.

 • Đối với quyết định giải quyết khiếu nại của người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ khi không đồng ý hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền nộp đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án
 • Nếu không đồng ý hoặc quá thời hạn giải quyết khiếu nại thì người yêu cầu giải quyết khiếu nại lần hai có quyền khởi kiện ra Tòa án.

Mẫu đơn khiếu nại hành chính lần hai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
………………. , ngày tháng năm 201…
ĐƠN KHIẾU NẠI LẦN 2
Kính gửi: ……………………………………………………
–––––––––

1. Họ và tên. ……………………………………….
Sinh ngày ….. tháng …… năm … Nam (Nữ).
Địa chỉ cư trú (hoặc địa chỉ liên lạc)……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Giấy chứng minh nhân dân số: ………………, cơ quan cấp……………………., ngày……
tháng …… năm ……….

2. Đối tượng bị khiếu nại (tố cáo, phản ánh, kiến nghị): Quyết định hành chính
hoặc hành vi hành chính (hoặc cá nhân, tổ chức) bị tố cáo, phản ảnh, kiến nghị;

3. Nội dung vụ việc;
a) Tóm tắt nội dung vụ việc;
b) Vi phạm những quy định của pháp luật (Điểm, Khoản, Điều của Luật, Nghị
định, Thông tư)
c) Những quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng bị xâm hại;
d) Chứng minh sự thiệt hại.

4. Quá trình gửi đơn và việc giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước hoặc
người có thẩm quyền;

5. Những yêu cầu, kiến nghị của người viết đơn (Thu hồi, hủy bỏ Quyết định hành
chính, hành vi hành chính; yêu cầu thực hiện một công việc cụ thể; yêu cầu bồi thường
thiệt hại …);

6. Cam kết của người viết đơn: ………………………………………………………
* Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn:
………………. loại theo Danh mục tài
liệu.
NGƯỜI VIẾT ĐƠN

DANH MỤC TÀI LIỆU
KÈM THEO ĐƠN ………………………… CỦA:
Ông (Bà) ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
SỐ TT TÊN TÀI LIỆU SỐ, NGÀY, THÁNG, NĂM CƠ QUAN BAN HÀNH SỐ TỜ
BẢN CHÍNH BẢN SAO BẢN PHỤ

Tổng số: …….tờ ……tờ ……tờ

Ngày… tháng … năm …
NGƯỜI VIẾT ĐƠN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ghi chú: Danh mục này do người gửi đơn tự ghi.

Có thể bạn quan tâm: Mẫu đơn tố cáo xúc phạm danh dự nhân phẩm

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây