Trang chủ Từ khóa Hoạt động công vụ

Từ khóa: hoạt động công vụ

Phân tích các nguyên tắc của chế độ công vụ

Hoạt động công vụ là hoạt động có tính tổ chức cao, được tiến hành thường xuyên, liên lục theo trật tự do pháp...

Nâng cao chất lượng công vụ, một số điểm quan trọng

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo động lực thực sự để thực thi công vụ nhiệm vụ...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ