Trang chủ Từ khóa Hội đồng tuyển dụng viên chức

Từ khóa: hội đồng tuyển dụng viên chức

Hội đồng tuyển dụng viên chức, nhiệm vụ và quyền hạn

Hội đồng tuyển dụng viên chức bao gồm những cá nhân theo quy định của Nghị định 29/2012/NĐ-CP. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ