Trang chủ Từ khóa Luật Cư trú sửa đổi số 36/2013/QH13

Từ khóa: Luật Cư trú sửa đổi số 36/2013/QH13

Hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục chuyển hộ khẩu...

Thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng tỉnh đã được quy định rất rõ ràng tuy nhiên thực tế không ít người gặp phiền...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ