Trang chủ Từ khóa Luật phòng chống tham nhũng năm 2018

Từ khóa: luật phòng chống tham nhũng năm 2018

Công chức có được phép thành lập hợp tác xã

Để làm tốt việc phòng, chống tham nhũng, công chức phải tuân thủ nghiêm quy định về những điều mình không được làm. Một...

Công chức sẽ bị buộc thôi việc nếu kê khai tài...

Có thể nói, trong những biện pháp được nhà nước triển khai thực hiện để phòng chống tham nhũng và phát hiện kịp thời...

Các ngạch công chức sẽ phải kê khai tài sản, thu...

Nhằm đảm bảo phòng ngừa tham nhũng hiệu quả cũng như phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của một số đối...

Công chức sẽ bị xử phạt thế nào nếu kê khai...

Có thể nói, trong những biện pháp được Nhà nước triển khai thực hiện để phòng chống tham nhũng và phát hiện kịp thời...

Mức xử phạt đối với công chức tham ô

Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập với nền kinh tế quốc tế việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ