Trang chủ Từ khóa Quy định số 169-QĐ/TW

Từ khóa: Quy định số 169-QĐ/TW

Mức hưởng phụ cấp của ủy viên cấp ủy Đảng các...

Năm 2021, lương cơ sở năm 2021 không tăng vậy các loại phụ cấp trong đó có phụ cấp của ủy viên cấp ủy...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ