Trang chủ Từ khóa Quyền của chủ hộ khẩu

Từ khóa: quyền của chủ hộ khẩu

Chủ hộ khẩu có những quyền gì?

Luật Cư trú quy định, mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ