Trang chủ Từ khóa Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

Từ khóa: Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

Hướng dẫn thủ tục chuyển đất ruộng sang đất ở

Hiện nay, nhiều người thắc mắc có được chuyển đất trồng lúa sang đất ở hay không, thủ tục chuyển như thế nào? Dưới...

Hướng dẫn thủ tục chuyển từ đất ao sang đất ở

Khi chuyển mục đích sử dụng đất người dân thường gặp khó khăn như khi nào được chuyển, hồ sơ, thủ tục chuyển... Sau...

Năm 2021, nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng...

Quy định về nơi nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất dưới đây sẽ giúp người dân biết rõ nơi nộp...

Khi nào được phép chuyển mục đích sử dụng đất?

Chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là chuyển sang đất ở là mong muốn của nhiều người dân nhưng không phải khi nào...

Thủ tục chuyển đất sản xuất, kinh doanh sang đất ở

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp; khi chuyển đất sản xuất, kinh doanh...

Thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ