Quy định về nội dung kê đơn thuốc

0
314

Quy định về nội dung kê đơn thuốc. Trách nhiệm kê đơn thuốc, nội dung đơn thuốc theo quy định của Thông tư 05/2016/TT-BYT.

tố cáo theo quy định
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900.6198

I. Cơ sở pháp lý:

– Thông tư số 05/2016/TT-BYT.

II. Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, về yêu cầu chung đối với nội dung kê đơn thuốc.

Theo quy định tại điều 6, Thông tư số 05/2016/TT-BYT nội dung kê đơn thuốc phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Ghi đủ, rõ ràng và chính xác các Mục in trong Đơn thuốc hoặc trong Sổ khám bệnh hoặc Sổ Điều trị bệnh cần chữa trị dài ngày của người bệnh.

2. Ghi chính xác địa chỉ nơi người bệnh đang thường trú hoặc tạm trú: số nhà, đường phố, tổ dân phố hoặc thôn, ấp, bản, xã, phường, thị trấn.

3. Đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi thì phải ghi số tháng tuổi và ghi tên bố hoặc mẹ của trẻ.

4. Viết tên thuốc theo tên chung quốc tế (INN, generic) trừ trường hợp thuốc có nhiều hoạt chất. Trường hợp ghi thêm tên thuốc theo tên thương mại phải ghi tên thương mại trong ngoặc đơn sau tên chung quốc tế.

Ví dụ: đối với thuốc Paracetamol

– Viết tên thuốc theo tên chung quốc tế: Paracetamol 500mg.

– Trường hợp ghi tên thuốc theo tên thương mại: Paracetamol 500mg (Hapacol hoặc Biragan hoặc Efferalgan hoặc Panadol,…)

5. Ghi tên thuốc, nồng độ/hàm lượng, số lượng, liều dùng, đường dùng, thời Điểm dùng của mỗi loại thuốc.

6. Số lượng thuốc gây nghiện phải viết bằng chữ, chữ đầu viết hoa.

7. Số lượng thuốc: viết thêm số 0 phía trước nếu số lượng chỉ có một chữ số (nhỏ hơn 10).

8. Trường hợp sửa chữa đơn thì người kê đơn phải ký tên ngay bên cạnh nội dung sửa.

9. Gạch chéo phần giấy còn trống từ phía dưới nội dung kê đơn đến phía trên chữ ký của người kê đơn; ký, ghi (hoặc đóng dấu) họ tên người kê đơn.

Thứ hai, nội dung cụ thể và hình thức đơn thuốc đối với từng trường hợp kê đơn cụ thể:

* Đối với trường hợp kê đơn thuốc đối với người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Người kê đơn thuốc thực hiện kê đơn thuốc cho người bệnh vào Đơn thuốc theo mẫu dưới đây hoặc Sổ khám bệnh theo mẫu dưới và ghi tên thuốc, hàm lượng, số lượng, số ngày sử dụng vào Sổkhám bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đơn vị ……………..ĐƠN THUỐC

Họ tên …………………………Tuổi ……………………nam/nữ ………….

Địa chỉ………………………………………………………………………….

Số thẻ bảo hiểm y tế (nếu có)………………………………………………

Chẩn đoán……………………………………………………………………

Thuốc Điều trị:

1.

2.

 

 

 

Ngày ….. tháng ….. năm 20……
Bác sỹ/Y sỹ khám bệnh
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

HƯỚNG DẪN PHỤ LỤC 11. Kích thước: 1/2 giấy khổ A4 ngang (không để viền)

2. Giấy trắng, chữ Time New Roman cỡ 14, màu đen.

3. Mục y sĩ/bác sĩ khám bệnh: ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Tuổi: ghi tuổi của người bệnh, với trẻ < 72 tháng tuổi ghi số tháng tuổi;

5. Đơn được sử dụng kê đơn thuốc (trừ thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất).

 

(Bìa 2) (Bìa 1)
 

 

 

 

 

SỔ KHÁM BỆNH

Họ tên:………………………………………………..Tuổi……………

Địa chỉ:…………………………………………………………………..

Số thẻ bảo hiểm y tế (nếu có)…………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm: 20…….

 

(Trang 1) (Trang 2 trở đi)
SỔ KHÁM BỆNH

Họ tên…………………………………………………………………..

Địa chỉ…………………………………………………………………..

Điện thoại………………………………………………………………

Nghề nghiệp……………………………………………………………

Số thẻ bảo hiểm y tế: (nếu có)……………………………………….

Chẩn đoán bệnh

Thuốc Điều trị:

(Từ ngày      đến ngày      tháng     năm 20…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày hẹn khám lại:

Ngày …..tháng …..năm 20…
Bác sỹ/ Y sỹ Điều trị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Kích thước sổ 1/2 khổ giấy A4. Chữ Time New Roman, màu đen

* Đối với trường hợp kê đơn thuốc đối với người bệnh Điều trị ngoại trú:

Người kê đơn thuốc ra chỉ định Điều trị bằng thuốc vào bệnh án Điều trị ngoại trú của người bệnh đồng thời kê đơn (sao chỉ định Điều trị) vào Sổ khám bệnh của người bệnh theo mẫu như đã trình bày ở trên  hoặc Sổ Điều trị bệnh cần chữa trị dài ngày của người bệnh theo mẫu dưới đây.

(Bìa 2) (Bìa 1)
 

 

 

QUY ĐỊNH DÙNG SỔ

1. Không được cho người khác mượn sổ.

2. Giữ gìn sổ sạch sẽ, không rách nát.

3. Khi mất sổ phải báo ngay cho cơ quan cấp sổ biết.

4. Trẻ em, người không đủ năng lực hành vi dân sự phải có người nhà giữ sổ.

5. Sổ được sử dụng cho mỗi lần đi khám bệnh.

Tên đơn vị.

………………….

SỔ ĐIỀU TRỊ BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY

Số sổ/Mã người bệnh của bệnh viện:……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm: 20…….

 

(Trang 1) (Trang 2) (Đối với người sử dụng thuốc gây nghiện)
SỔ ĐIỀU TRỊ BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀYHọ tên…………………………………………………………………..

Địa chỉ………………………………………………………………..

Điện thoại………………………………………………………………

Nghề nghiệp…………………………………………………………

Chẩn đoán……………………………………………………………..

Đã Điều trị nội trú tại…………………………………………………..

Từ ……………………………….…đến……………………………….

BẢN CAM KẾT SỬ DỤNG THUỐC GÂY NGHIỆN CHO NGƯỜI BỆNHTên tôi là: ………………………Chứng minh nhân dân số ………….

Địa chỉ …………………………………………………………………..

Điện thoại ………………………………………………………………

Hiện đang được Điều trị ngoại trú tại địa chỉ: ……………………….

……………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết về sử dụng thuốc gây nghiện

1. Chỉ sử dụng thuốc theo hướng dẫn.

2. Chỉ nhận đơn thuốc vào các buổi hẹn khám, hoặc khám lại vì lý do đau nặnghơn tại bệnh viện. Không nhận thêm đơn có kê thuốc giảm đau gây nghiện và không tìm thuốc từ bất kỳ nguồn nào khác.

3. Nộp lại thuốc thừa cho cơ sở đã cấp/bán thuốc khi không dùng hết.

4. Không bán thuốc đã được kê đơn.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy định về sử dụng thuốc gây nghiện

 

………, ngày    tháng    năm 20…
Người cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

(Từ trang 3 trở đi)
KHÁM LN:

Diễn biến bnh

 

 

 

Chỉ định thuốc

(Từ ngày    đến ngày    tháng    năm 20…)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày hẹn khám lại

 

Ngày    tháng   năm 20…
Bác sỹ /Y sỹ Điều trị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

KHÁM LN:

Diễn biến bnh

 

 

 

Chỉ định thuốc

(Từ ngày    đến ngày    tháng    năm 20…)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày hẹn khám lại

 

Ngày    tháng    năm 20…
Bác sỹ /Y sỹ Điều trị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

1. Kích thước sổ: 1/2 khổ giấy A4.

2. Số sổ tại bìa 1 do cơ quan phát hành sổ ghi và theo dõi.

3. Khi nhận sổ mới phải nộp sổ cũ cho nơi cấp sổ.

4. Với người bệnh ung thư và AIDS cần dùng thuốc gây nghiện để giảm đau: trang 2 có thêm cam kết của người bệnh về việc sử dụng thuốc giảm đau gây nghiện.

5. Giấy trắng, chữ Time – New Roman, cỡ 14, màu đen.

* Đối với trường hợp kê đơn thuốc gây nghiện:

Kê đơn vào Đơn thuốc “N” theo mẫu quy định này và được làm thành 03 bản: 01 Đơn thuốc “N” lưu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 01 Đơn thuốc “N” lưu trong Sổ khám bệnh hoặc Sổ Điều trị bệnh cần chữa trị dài ngày của người bệnh; 01 Đơn thuốc “N” lưu tại cơ sở cấp, bán thuốc có dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong trường hợp việc cấp, bán thuốc của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kê đơn thuốc thì không cần dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

Tên đơn vị ……………
Điện thoại……………..
Số ……….

ĐƠN THUỐC “N”

(Bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)

Họ tên: ……………………………………………………………………….

Tuổi: ……………………………………nam/nữ …………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Số thẻ bảo hiểm y tế (nếu có)……………………………………………..

Chẩn đoán: …………………………………………………………………

Đợt ……… (từ ngày …../…./20….. đến hết ngày …/…/20…)

 

Ngày    tháng    năm 20…
Bác sỹ khám bệnh
(Ký, ghi rõ họ tên)
Tên đơn vị ……………
(dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)
Điện thoại……………..
Số ……….

ĐƠN THUỐC “N”

(Bản lưu tại cơ sở cấp, bán thuốc)

Họ tên:……………………………………………………………………….

Tuổi: ……………………………………nam/nữ…………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Số thẻ bảo hiểm y tế (nếu có)……………………………………………..

Chẩn đoán: …………………………………………………………………

Đợt ………… (từ ngày …../…./20….. đến hết ngày …/…/20…)

 

Ngày    tháng    năm 20…
Bác sỹ khám bệnh
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người nhận thuốc
(Ký, ghi rõ họ tên và số chứng minh nhân dân)Hạn sử dụng của thuốc:

Trong trường hợp kê đơn thuốc gây nghiện, người kê đơn hướng dẫn người bệnh hoặc người nhà của người bệnh (trong trường hợp người bệnh không thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người bệnh không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ) viết cam kết về sử dụng thuốc gây nghiện. Cam kết được viết theo mẫu dưới đây, được làm thành 02 bản như nhau, trong đó: 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 01 bản giao cho người bệnh hoặc người nhà người bệnh.

CAM KẾT

Về việc sử dụng thuốc gây nghiện cho người bệnh

Tên tôi là: …………………………….Giấy chứng minh nhân dân số:…………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………

Hiện đang được Điều trị ngoại trú tại bệnh viện:…………………………………………………..

Tôi xin cam kết về sử dụng thuốc giảm đau gây nghiện:……………………………………

1. Chỉ sử dụng thuốc theo hướng dẫn.

2. Chỉ nhận đơn thuốc vào các buổi hẹn khám, hoặc khám lại vì lý do đau nặng hơn tại bệnh viện. Không nhận thêm đơn có kê thuốc giảm đau gây nghiện và không tìm thuốc từ bất kỳ nguồn nào khác.

3. Nộp lại thuốc thừa cho cơ sở đã cấp/bán thuốc khi không dùng hết.

4. Không bán thuốc đã được kê đơn.

5. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy định về sử dụng thuốc gây nghiện.

…….., ngày   tháng    năm 20…..
Người cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

* Đốivới trường hợp kê đơn thuốc gây nghiện để giảm đau cho người bệnh ung thư hoặc người bệnh AIDS

Người kê đơn hướng dẫn người bệnh hoặc người nhà của người bệnh cam kết về sử dụng thuốc gây nghiện cho người bệnh vào phần cam kết tại trang 2 Sổ Điều trị bệnh cần chữa trị dài ngày theo mẫu cam kết đã trình bày phía trên.

Trường hợp kê đơn thuốc gây nghiện để giảm đau cho người bệnh ung thư hoặc người bệnh AIDS giai đoạn cuối nằm tại nhà (người bệnh không thể đến khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh): Người bệnh phải có Giấy xác nhận của Trạm trưởng trạm y tế xã nơi người bệnh cư trú xác định người bệnh cần tiếp tục Điều trị giảm đau bằng thuốc gây nghiện làm căn cứ cho bác sỹ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kê đơn thuốc, mỗi lần kê đơn, số lượng thuốc sử dụng không vượt quá 10 (mười) ngày.

* Đối với trường hợp kê đơn thuốc hướng tâm thần và tiền chất:

Kê đơn vào Đơn thuốc “H” theo mẫu dưới đây và được làm thành 03 bản, trong đó: 01 Đơn thuốc “H” lưu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 01 Đơn thuốc “H” lưu trong Sổ khám bệnh hoặc Sổ Điều trị bệnh cần chữa trị dài ngày của người bệnh; 01 Đơn thuốc “H” lưu tại cơ sở cấp, bán thuốc có dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp việc cấp, bán thuốc của chính cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh kê đơn thuốc thì không cần dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

Tên đơn vị ……………
Điện thoại……………..
Số ……….

ĐƠN THUỐC “H

(Bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)

Họ tên: ……………………………………………………………………….

Tuổi: ……………………………………nam/nữ …………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Số thẻ bảo hiểm y tế (nếu có)……………………………………………..

Chẩn đoán: …………………………………………………………………

Đợt ……… (từ ngày …../…./20….. đến hết ngày …/…/20…)

 

Ngày    tháng    năm 20…
Bác sỹ khám bệnh
(Ký, ghi rõ họ tên)
Tên đơn vị ……………
(dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)
Điện thoại……………..
Số ……….

ĐƠN THUỐC “H

(Bản lưu tại cơ sở cấp, bán thuốc)

Họ tên:……………………………………………………………………….

Tuổi: ……………………………………nam/nữ…………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Số thẻ bảo hiểm y tế (nếu có)……………………………………………..

Chẩn đoán: …………………………………………………………………

Đợt ……… (từ ngày …../…./20….. đến hết ngày …/…/20…)

 

Ngày    tháng    năm 20…
Bác sỹ khám bệnh
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người nhận thuốc
(Ký, ghi rõ họ tên và số chứng minh nhân dân)Hạn sử dụng của thuốc:

 

Tên đơn vị ……………
Điện thoại……………..
Số ……….

ĐƠN THUỐC “H

(Bản giao cho người bệnh)

Họ tên:……………………………………………………………………….

Tuổi: ……………………………………nam/nữ…………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Số thẻ bảo hiểm y tế (nếu có)……………………………………………..

Chẩn đoán: …………………………………………………………………

Đợt ……… (từ ngày …../…./20….. đến hết ngày …/…/20…)

 

Ngày    tháng    năm 20…
Bác sỹ khám bệnh
(Ký, ghi rõ họ tên)
HƯỚNG DẪN PHỤ LỤC 07: ĐƠN THUỐC “H

1. Sử dụng để kê đơn thuốc hướng tâm thần và tiền chất.

2. Kích thước: Đơn thuốc “H” đơn đều có kích thước 1/2 khổ giấy A4 (14,8cmx 20,9 cm);

3. Giấy trắng, chữ Time New Roman màu đen, cỡ 14.

4. Hạn sử dụng củathuốc do cơ sở bán lẻ thuốc ghi.

* Đối với trường hợp kê đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ứng dụng công nghệ thông tin trong kê đơn thuốc:

Đơn thuốc kê trên máy tính 01 lần, sau đó in ra và người kê đơn ký tên, trả cho người bệnh 01 bản để lưu trong Sổ khám bệnh hoặc trong Sổ Điều trị bệnh cần chữa trị dài ngày của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ứng dụng công nghệ thông tin phải bảo đảm việc lưu đơn để triết xuất dữ liệu khi cần thiết.

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật hình sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây