Tố cáo và khiếu nại có những điểm gì khác biệt?

0
311

Khái niệm

Khiếu nại: là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Chủ thể thực hiện

Khiếu nại: công dân, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức

Tố cáo: cá nhân

Đối tượng

Khiếu nại: quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật

Tố cáo: hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Mục đích

Khiếu nại: đòi lại lợi ích mà người khiếu nại cho là họ bị xâm phạm

Tố cáo: xử lý hành vi vi phạm và người có vi phạm

Xem thêm: Vi phạm hành chính và tội phạm có điểm gì khác biệt?

Yêu cầu về thông tin

Khiếu nại: không yêu cầu, không quy định người khiếu nại phải chịu trách nhiệm nếu thông tin sai sự thật. Khi phát hiện ra thông tin sai cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét không thụ lý đơn khiếu nại, trả lại đơn cho người khiếu nại.

Tố cáo: yêu cầu thông tin người tố cáo cung cấp phải đúng sự thật nếu sai phải chịu trách nhiệm về tội vu khống, vu cáo.

Xem thêm: Có thể đồng thời khiếu nại và khởi kiện hành chính không?

Quyền lợi

Khiếu nại: không được bảo vệ

Tố cáo: người tố cáo và người thân được áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm,…Ngoài ra người tố cáo những hành vi phạm pháp, tham nhũng còn được thưởng theo quy định của pháp luật.

Hậu quả phát sinh khi rút đơn

Khiếu nại: không được giải quyết

Tố cáo: vẫn được tiếp tục giải quyết nếu có căn cứ cho rằng hành vi đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc người tố cáo bị uy hiếp.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây