Trang chủ Từ khóa Bộ Nội vụ

Từ khóa: Bộ Nội vụ

Tiêu chuẩn và mức phụ cấp trưởng thôn năm 2021

Trưởng thôn là người bắt buộc phải có ở mỗi thôn, xóm. Vậy phải đáp ứng tiêu chuẩn nào để trở thành trưởng thôn?...

Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo có được nâng lương...

Để được nâng lương, viên chức phải trải qua quá trình phấn đầu, rèn luyện không ngừng. Tuy nhiên, nếu bị kỷ luật cảnh...

Công chức xã dôi dư có bắt buộc bị tinh giản...

Hiện nay, tình trạng công chức xã dôi dư không hiếm gặp. Thế nào được coi là công chức cấp xã dôi dư, những...

Khi nào công chức thôi hưởng phụ cấp công tác Đảng?

Khi công tác trong cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị, xã hội, công chức sẽ được hưởng một khoản phụ cấp. Vậy khi...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ