Tiêu chuẩn và mức phụ cấp trưởng thôn năm 2021

0
426

Trưởng thôn là người bắt buộc phải có ở mỗi thôn, xóm. Vậy phải đáp ứng tiêu chuẩn nào để trở thành trưởng thôn? Đến năm 2021, trưởng thôn được nhận phụ cấp thế nào?

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Tiêu chuẩn Trưởng thôn phải là Đảng viên?

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ, để được trở thành trưởng thôn thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(i) Có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố

(ii) Đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe;

(iii) Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác;

(iv) Có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm;

(v) Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

(vi) Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Trong khi đó, theo Điều 1 Điều lệ Đảng, Đảng viên là người đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

(i) Có đạo đức và lối sống lành mạnh; Gắn bó mật thiết với nhân dân;

(ii) Phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

(iii) Từ 18 tuổi trở lên;

(iv) Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng…

Căn cứ các quy định trên, có thể thấy, để trở thành trưởng thôn thì không bắt buộc phải là Đảng viên mà chỉ phải đáp ứng đầy đủ 06 tiêu chuẩn nêu trên.

Mức phụ cấp trưởng thôn năm 2021 thế nào?

Căn cứ khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP, trưởng thôn là người hoạt động không chuyên trách ở thôn và được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước. Theo đó, trưởng thôn được trả phụ cấp theo phương thức khoán với mức khoán cụ thể như sau:

Ngân sách Nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Bởi vậy, các đối tượng người hoạt động không chuyên trách được hưởng mức khoán phụ cấp là:

(i) Khoán quỹ phụ cấp hàng tháng: 3,0 lần mức lương cơ sở tương đương 4,47 triệu đồng/tháng;

(ii) Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, thuộc xã biên giới hoặc hải đảo: 5,0 lần mức lương cơ sở tương đương 7,45 đồng/tháng.

Trong đó, mức khoán phụ cấp cụ thể của trưởng thôn sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp căn cứ quỹ phụ cấp nêu trên, đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách địa phương quyết định.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây