Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo

0
29

1. Quy định chung

Hiến pháp năm 2013 quy định một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ là “bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân… ’’ (khoản 6 Điều 96). Trong lĩnh vực công tác tôn giáo, Chính phủ có nhiệm vụ: “Thực hiện chính sách tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân; bảo đảm sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật; chống mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước” (khoản 4 Điều 13 Luật tổ chức Chính phủ).

Theo Điều 1 Nghị định của Chính phủ số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/08/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nội vụ thì Bộ nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lí nhà nước về một số ngành, lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công tác tôn giáo.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ nội vụ 

Như vậy, Bộ nội vụ là cơ quan thực hiện chức năng quản lí nhà nước về tôn giáo và để thực hiện chức năng trên thì Bộ nội vụ được giao thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  •  Ban hành theo thẩm quyền hoặc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức khác liên quan trong việc tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo;
  • Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác tôn giáo đối với các ngành, các cấp liên quan và địa phương;
  • Thống nhất quản lí về xuất bản các ấn phẩm, sách kinh, tác phẩm, giáo trình giảng dạy, văn hoá phẩm thuần túy tôn giáo của các tổ chức tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động;
  • Hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;
  • Thực hiện và hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tín đồ, nhà tu hành, chức sắc tôn giáo về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật; làm đầu mối liên hệ với các tổ chức tôn giáo trong nước và quốc tế. 

Cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề tôn giáo

3. Ban tôn giáo Chính phủ

Bộ nội vụ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo thông qua Ban tôn giáo Chính phủ – cơ quan trực thuộc Bộ nội vụ, có chức năng tham mưu giúp bộ trưởng quản lí nhà nước. 

Bộ nội vụ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo thông qua Ban tôn giáo Chính phủ – cơ quan trực thuộc Bộ nội vụ, có chức năng tham mưu giúp bộ trưởng quản lí nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trong phạm vi cả nước (Điều 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 134/2009/QĐ-TTG ngày 03/11/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ nội vụ). Việc thành lập Ban tôn giáo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ nội vụ.

Một số bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp với Bộ nội vụ trong việc thực hiện quản lí nhà nước về hoạt động tôn giáo là Bộ văn hoá-thể thao và du lịch, Bộ ngoại giao, Bộ tư pháp, Bộ công an, Bộ giáo dục và đào tạo… Uỷ ban nhân dân các cấp đều được trao những nhiệm vụ, quyền hạn nhất định trong lĩnh vực này (đã đề cập trong phần nội dung quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo).

Xem thêm: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

(i) Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

(ii) Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

(iii) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây