Trang chủ Từ khóa Kiến thức hành chính

Từ khóa: kiến thức hành chính

Các lưu ý để xin cấp giấy chứng nhận an toàn...

Để hoạt động kinh doanh hoặc xây đựng được dự án đã đầu tư thì người chủ đầu tư hoặc chủ doanh nghiệp phải...

Thời hạn thẩm tra và những vấn đề cần lưu ý

Thời hạn thẩm tra được xác định đối với từng đối tượng khác nhau. Với mỗi đối tượng lại có một thời hạn thẩm...

Chủ thể và đối tượng của hoạt động thẩm tra

Thẩm tra được hiểu là xem xét, đánh giá nội dung, chính sách pháp luật, hình thức của dự án, dự thảo văn bản quy...

Hoạt động thẩm tra trong quy trình xây dựng văn bản...

Thẩm tra là giai đoạn quan trọng trong quy trình ban hành văn bản QPPL. Trong đó, hoạt động thẩm tra gần như là...

Mẫu văn bản hành chính theo pháp luật hiện hành

Văn bản hành chính là những văn bản mang tính quy phạm hành chính nhà nước. Văn bản hành chính có nhiều vài trò...

Cán bộ, công chức và những vấn đề cần lưu ý

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ...

Phân tích nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính...

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương là quy định liên quan đến vấn đề quản lý bộ máy hành...

Phân tích nội dung quản lý nhà nước về đối ngoại

Hoạt động đối ngoại là lĩnh vực hoạt động hết sức quan trọng không thể thiếu của mỗi quốc gia. Trong thế giới hiện...

Hoạt động đối ngoại, những vấn đề cần lưu tâm

Hoạt động đối ngoại là lĩnh vực hoạt động hết sức quan trọng không thể thiếu của mỗi quốc gia. Trong thế giới hiện...

Thế nào là quyết định hành chính ? Đặc điểm của...

Quyết định pháp luật được chia thành quyết định lập pháp, quyết định hành chính và quyết định tư pháp. Trong thời gian qua,...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ