Trang chủ Từ khóa Năng lực chủ thể

Từ khóa: năng lực chủ thể

Năng lực pháp luật hành chính phát sinh từ khi nào?

Quan hệ pháp luật hành chính là một dạng cụ thể của quan hệ pháp luật, vì thế nó có đầy đủ các yếu...

Năng lực chủ thể của tổ chức trong quan hệ pháp...

Năng lực chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính là khả năng chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật hành...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ