Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng

0
47465

Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng. Cơ sở pháp lý đăng ký tập sự hành nghề công chứng theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BTP.

Tập sự hành nghề công chứng được hiểu như thế nào?

Tập sự hành nghề công chứng là một giai đoạn bắt buộc đối với công việc hành nghề công chứng, điều này đã được ghi nhận trong Thông tư 01/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03 tháng 01 năm 2014 quy định về hướng dẫn hành nghề công chứng.

Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Để đăng ký tập sự hành nghề công chứng, người tập sự phải gửi hồ sơ đăng ký tập sự trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng nhận người tập sự hoạt động (hoặc đóng trụ sở).

Nộp hồ sơ đăng ký thực tập

Theo quy định tại Điều 5, Khoản 1, Thông tư 01/2014/TT-BTP thì hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề công chứng bao gồm:

Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Mẫu TP-TSCC-03);

Giấy xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng về việc nhận tập sự hoặc hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này;

Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng.

Những quy định pháp luật về đặc điểm của cán bộ

Tiếp nhận hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng và ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng (sau đây gọi là Danh sách người tập sự) của Sở Tư pháp (Điều 5, Khoản 2, Thông tư 01/2014/TT-BTP).

Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng nhận người tập sự là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng và ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp (Điều 5, Khoản 2, Thông tư 01/2014/TT-BTP).

Giải quyết khiếu nại trong Tòa án nhân dân: Những lưu ý quan trọng

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng, Sở Tư pháp gửi quyết định cho tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự, đăng tải Danh sách người tập sự trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, đồng thời gửi Danh sách đó cho Bộ Tư pháp để lập Danh sách người tập sự trong toàn quốc (Điều 5, Khoản 2, Thông tư 01/2014/TT-BTP).

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây