Dịch vụ tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp uy tín | Luật Thành Công

0
5

Mỗi ngày, hiện đang có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập và cũng sẽ có nhiều doanh nghiệp được giải thể hoặc tuyên bố phá sản. Đăng ký thành lập doanh nghiệp là một công việc pháp lý khá đơn giản. Nhưng khi tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp, quy trình lại phức tạp hơn rất nhiều. Vậy điều kiện để tuyên bố phá sản là gì? Thủ tục phá sản như thế nào? Hãy xem bài viết dưới đây của Hãng Luật Thành Công.

Phá sản doanh nghiệp là gì?

Theo quy định của pháp luật, có thể hiểu rằng phá sản doanh nghiệp là tình trạng mà một doanh nghiệp do kinh doanh thua lỗ nên dẫn đến việc doanh nghiệp đó bị mất hoàn toàn khả năng thanh toán và không thể nào chi trả nợ khi khoản nợ trong vòng 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán và đồng thời doanh nghiệp đó cũng bị tòa án ra quyết định về việc tuyên bố doanh nghiệp đó bị phá sản để bắt buộc doanh nghiệp phải tiến hành thanh lý tài sản để trả nợ cho các chủ nợ theo trình tự được quy định tại Luật Phá Sản năm 2014.

Thủ tục phá sản doanh nghiệp
Thủ tục phá sản doanh nghiệp

Người có quyền mở thủ tục phá sản doanh nghiệp bao gồm:

 • Đối tượng là Chủ nợ của doanh nghiệp mà tối tượng đó là chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần.
 • Đối tượng đó là người lao động hoặc công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp của cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở
 • Đối tượng đó là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông từ 20% và cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông dưới 20%  và đồng thời việc sở hữu đều phải kéo dài trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng
 • Đối tượng là thành viên hợp tác xã hoặc là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã

Người có nghĩa vụ mở thủ tục phá sản doanh nghiệp:

Đối tượng là Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

Đối tượng là Chủ của doanh nghiệp tư nhân, là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, là Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, là thành viên hợp danh của công ty hợp danh

Thời gian thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp

 • Tòa án nhân dân tiến hành ra quyết định mở thủ tục phá sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và tiến hành gửi quyết định cho các bên  có liên quan.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tòa án ra quyết định việc mở thủ tục phá sản, Thẩm phán tiến hành chỉ định ra Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
 • Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ra tòa án quyết định mở thủ tục phá sản, danh sách người mắc nợ phải được tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp, Tòa án tiến hành thủ tục phá sản.
 • Đối với đối tượng là chủ nợ,thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án tiến hành ra quyết định mở thủ tục phá sản, thì chủ nợ phải tiến hành gửi giấy đòi nợ. Đồng thời, Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đã hết hạn gửi giấy đòi nợ, thì  Quản tài viên cũng như doanh nghiệp quản lý, thanh lý phải tiến hành lập danh sách chủ nợ và Niêm yết danh sách chủ nợ.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thì Tòa án xem xét quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

Lệ phí, chi phí phá sản doanh nghiệp 

Đối với Lệ phí để nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, theo quy định của pháp luật về phá sản thì lệ phí tiến hành thủ tục phá sản là: 1,5 triệu đồng.

Đối với các chi phí của thủ tục phá sản sẽ được Tòa án nhân dân tiến hành ra quyết định mức tạm ứng các chi phí phá sản, đồng thời đối với trừng vụ việc thì mức chi phí phá sản sẽ khác nhau trong từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Tuyên bố phá sản cá nhân

Quy định của pháp luật Việt Nam về phá sản hiện nay, pháp luật chỉ có quy định về nội dung phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản tức là tình trạng doanh nghiệp/ hợp tác xã mất khả năng thanh toán tất cả các khoản nợ khi đến hạn. thì đối với quy định của pháp luật về phá sản có quy trình các doanh nghiệp, hợp tác xã đó tiến hành làm thủ tục phá sản. Còn đối với cá nhân, theo quy định của luật phá sản hiện hành thì pháp luật chưa có bất kỳ quy định nào có liên quan quy định về phá sản đối với 1 một cá nhân. 

Các trường hợp phá sản doanh nghiệp

Tại khoản 1 Điều 4 Luật Phá sản 2014 quy định doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán thì khi đó, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán (phá sản).  Luật Phá sản coi việc mất khả năng thanh toán nợ đến hạn khi các chủ nợ có yêu cầu là căn cứ cơ bản và duy nhất để xem xét mở thủ tục phá sản doanh nghiệp

Thủ tục phá sản doanh nghiệp tư nhân

Phá sản doanh nghiệp tư nhân là một thủ tục về mặt pháp lý thủ tục này hướng đến việc giải quyết được tình trạng mất khả năng thanh toán khi đến hạn của doanh nghiệp tư nhân, tức là doanh nghiệp tư nhân đã không thực hiện các nghĩa vụ về thanh toán khoản nợ khi đến hạn trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán cho chủ nợ với lý do không còn tài sản để tiến hành thanh toán hoặc doanh nghiệp tư nhân có tài sản tuy nhiên không thực hiện nghĩa vụ thanh toán và đồng thời doanh nghiệp tư nhân bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản

Thủ tục phá sản doanh nghiệp
Thủ tục phá sản doanh nghiệp

Bước 1: Tiến hành Soạn thảo và chuẩn bị bộ hồ sơ tiến hành thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp

Bước 2: Tiến hành Nộp bộ hồ sơ đã được chuẩn bị để thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp tư nhân cho tòa án có thẩm quyền và đợi kết quả

Sau khi đã tiến hành chuẩn bị đầy đủ nội dung hồ sơ, Qúy Khách hàng sẽ tiến hành nộp hồ sơ thực hiện cho thủ tục tại Tòa án. Khách hàng, có thể nộp bằng một trong các phương thức như sau:

 • Nộp trực tiếp tại tòa án nhân dân có thẩm quyền;
 • Nộp Bộ hồ sơ  đế tòa án nhân dân có thẩm quyền thông qua đường bưu điện.

Ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn hoặc là ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Bước 3: Tòa án thụ lý đơn và quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án sẽ tiến hành phân công Thẩm phán (có thể là 01 Thẩm phán hoặc 03 Thẩm phán – đối với trường hợp Tổ Thẩm phán).

Sau đó, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và đưa ra hướng xử lý:

 • Một là, trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục hợp lệ, Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu về việc nộp lệ phí, tạm ứng chi phí; trừ trường hợp không phải nộp lệ phí, tạm ứng chi phí phá sản.
 • Hai là, trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ, thiếu nội dung theo luật định thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung.
 • Ba là, chuyển đơn cho Tòa có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền của TAND khác.
 • Bốn là, trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Sau khi Qúy Khách hàng nhận được thông báo về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, Quý khách hàng phải thực hiện nộp lệ phí, tạm ứng chi phí phá sản trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Bước 4: Triệu tập hội nghị chủ nợ

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản, Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ, trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc sau việc lập danh sách chủ nợ, hay kể từ ngày kết thúc việc lập danh sách chủ nợ trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc trước việc lập danh sách chủ nợ; tuy nhiên, trừ trường hợp không phải tổ chức hội nghị chủ nợ.

Bước 5: Ra quyết định và thi hành tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

Hồ sơ thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp

Để thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
 • Tài liệu, chứng cứ, chứng minh yêu cầu của mình.

Thông tin liên hệ:

Công ty: HÃNG LUẬT QUỐC TẾ THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Số 29/31 Lê Đức Thọ, Phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://luatthanhcong.com/

Email: congtyluatthanhcong@gmail.com

Báo Giá dịch vụ: 1900 633 710

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây