Xử phạt hành chính vi phạm về thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

0
349

Đánh giá tác động môi trường là gì? Các vi phạm về thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Trong bài viết này, Luật hành chính sẽ giải đáp các thắc mắc trên.

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Contents

– Đánh giá tác động môi trường là gì?

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2014, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Theo đó
Chủ thể thực hiện ĐTM: Chủ dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường
Thời điểm thực hiện ĐTM: trong giai đoạn chuẩn bị dự án
Kết quả quá trình thực hiện ĐTM: báo cáo đánh giá tác động môi trường
Chi phí trong quá trình thực hiện ĐTM: thuộc nguồn vốn đầu tư dự án do chủ dự án chịu trách nhiệm.

– Xử phạt hành chính đối với các vi phạm về thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nghị định 155/2016/NĐ-CP có quy định như sau:

Hành vi

Mức phạt 1 (*)

Mức phạt 2 (**)

Không gửi Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) đến UBND cấp xã để được niêm yết công khai trước khi khởi công xây dựng dự án
2.000.000 – 5.000.000 đồng  5.000.000 – 10.000.000 đồng
Lập không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung KHQLMT của dự án
Không cập nhật KHQLMT và gửi đến UBND cấp xã trong trường hợp có thay đổi chương trình quản lý và giám sát môi trường
5.000.000 – 10.000.000 đồng  10.000.000 – 15.000.000 đồng
Không lập KHQLMT và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM
10.000.000 – 15.000.000 đồng  15.000.000 – 20.000.000 đồng
Không thông báo bằng văn bản ít nhất 10 ngày đến các cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải trước khi các cơ quan này nhận được thông báo 15.000.000 – 20.000.000 đồng  20.000.000- 30.000.000 đồng
Không báo cáo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn giải quyết ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 20.000.000 – 30.000.000 đồng  30.000.000 – 40.000.000 đồng
Thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo ĐTM và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành
30.000.000 – 40.000.000 đồng  40.000.000 – 50.000.000 đồng
Không thực hiện một trong các nội dung báo cáo ĐTM và yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành
40.000.000 – 50.000.000 đồng  50.000.000 – 60.000.000 đồng
Không lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch thu dọn vệ sinh lòng hồ trước khi tích nước hoặc thực hiện việc tích nước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, chấp thuận đối với dự án có nội dung đầu tư xây dựng hồ chứa thủy lợi hoặc hồ chứa thủy điện
50.000.000 – 60.000.000 đồng  60.000.000 – 80.000.000 đồng
Xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường
Không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường
Không vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm dự án
60.000.000 – 80.000.000 đồng  80.000.000 – 100.000.000 đồng
Không dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và báo cáo kịp thời tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hướng dẫn giải quyết trong trường hợp gây ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường
Không tổ chức khắc phục ô nhiễm môi trường và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật
Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải quá 06 tháng nhưng chưa được sự chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM
80.000.000 – 100.000.000 đồng  100.000.000 – 120.000.000 đồng
Không lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM
100.000.000 – 120.000.000 đồng  120.000.000 – 140.000.000 đồng
Không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định
120.000.000 – 140.000.000 đồng  140.000.000 – 160.000.000 đồng
Không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành
140.000.000 – 160.000.000 đồng  160.000.000 – 180.000.000 đồng
Không lập lại báo cáo ĐTM của dự án theo quy định.
160.000.000 – 180.000.000 đồng 180.000.000 – 120.000.000 đồng
(*) Mức phạt 1 áp dụng đối với các báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND, bộ; cơ quan ngang bộ.
(*) Mức phạt 2 áp dụng đối với các báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TN&MT

Hình phạt bổ sung

Ngoài phạt tiền, các cơ sở vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng để khắc phục vi phạm.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc phải vận hành đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường; buộc tháo dỡ công trình bảo vệ môi trường được xây lắp trái quy định
Buộc phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận trong thời hạn
Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn

– Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây